Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Vergoeding stormschade bij autoverzekering

In Nederland woedt er regelmatig een storm en dat kan schade aan de auto tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld door omvallende bomen of weggewaaide dakpannen die bovenop de auto terechtkomen. Wie te maken krijgt met stormschade aan de auto, kan echter niet altijd met succes een beroep doen op de autoverzekering. Autobezitters met alleen een WA autoverzekering komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een vergoeding van de stormschade aan de auto. Bij een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid wordt namelijk alleen schade vergoed die aan derden is toegebracht.

Als er sprake is van een beperkt cascodekking of een all risk verzekering, dan is het mogelijk dat de stormschade aan de auto wel op grond van de autoverzekering wordt vergoed. Het hangt dan echter van de voorwaarden af die in de polis zijn opgenomen wat er wordt vergoed. Verzekeraars kunnen namelijk op verschillende manieren omgaan met stormschade.

Bovendien zijn er verzekeraars die na het claimen van stormschade aan de auto de premie voor de autoverzekering verhogen. Als er sprake is van een eigen risico dan geldt het bedrag van het eigen risico ook voor de schade aan de auto die door een storm is veroorzaakt. Overigens geldt vaak wel dat het aantal schadevrije jaren niet wordt gewijzigd als het gevolg van het claimen van stormschade.

Verzekeraars zullen bij claims op basis van stormschade altijd controleren of er sprake is geweest van een storm. Daarbij wordt de norm van windkracht 7 of meer gehanteerd door de verzekeraars. Het KNMI hanteert voor storm echter een windkracht van 9 of meer.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 05-03-2014

Schade aan auto door storm en autoverzekering

Het is onstuimig weer geweest in Nederland en overal in het land is de brandweer in de nacht van dinsdag op woensdag actief geweest om de schademeldingen te behandelen. Er is veel stormschade ontstaan door onder meer omgevallen bomen. Als er automobilisten zijn die door de westerstorm te maken hebben gekregen met schade aan de auto, dan kan de schade afhankelijk van de autoverzekering voor een vergoeding in aanmerking komen. Indien de schade aan de auto is ontstaan door de storm en er is alleen een WA-verzekering, dan wordt er door de verzekeraar op basis van deze autoverzekering geen vergoeding verstrekt voor de geleden schade.

De geleden schade door storm aan de auto kan wel voor een vergoeding in aanmerking komen als er sprake is van een beperkt casco autoverzekering of als er sprake is van een allrisk autoverzekering. De schade die door een storm kan ontstaan, is uiteraard variabel. Bij de ene auto kan er slechts beperkte schade zijn doordat de boom net naast de auto is gevallen en takken de lak hebben beschadigd of voor een deuk hebben gezorgd. Er zijn echter ook situaties die zich voordoen, waarbij door de storm een boom omvalt en die bovenop een auto terechtkomt. In dat geval kan er sprake zijn van een auto die total loss wordt verklaard en is de hoogte van de schadevergoeding onder meer afhankelijk van de leeftijd van de wagen. De aanschafwaarde en de vervangingswaarde spelen daarbij een rol. Overigens kan het ook zo zijn dat er afhankelijk van de verzekeraar en van het type autoverzekering er sprake is van een eigen risico dat door de autobezitter zelf gedragen moet worden.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 18-11-2015

Stormschade? Controleer de dekking van de autoverzekering

Er heeft een flinke storm huisgehouden in het land en als gevolg daarvan bestaat de mogelijkheid dat de auto schade heeft opgelopen. Alle reden dus om na te gaan op de autoverzekering deze stormschade ook dekt, zodat men niet zelf voor de kosten hoeft op te draaien. Er kan in elk geval gesteld worden dat een WA autoverzekering geen enkele dekking biedt voor stormschade. De dekking van de WA polis is er namelijk op gericht om schade die aan derden is toegebracht te vergoeden. Mocht er schade zijn ontstaan aan de auto en er is sprake van een beperkt casco dekking of allrisk autoverzekering dan kan de schade wel door de verzekeraar worden vergoed.

Het is wel altijd aan te raden om even de voorwaarden van de polis door te nemen om te controleren op welke wijze de verzekeraar omgaat met schade als gevolg van een storm. Bij het claimen van een stormschade kan dat een gevolg hebben voor de hoogte van de premie. Als er sprake is van een eigen risico moet de verzekerde dat bedrag in elk geval voor eigen rekening nemen. Overigens heeft stormschade over het algemeen niet direct invloed op de opgebouwde schadevrije jaren. Er wordt gesproken van een storm als de KNMI heeft geconstateerd dat er sprake is van een windkracht 9 of meer. De verzekeraars gaan echter uit van een storm indien er sprake is van windkracht 7 of meer. Rondvliegende dakpannen of schade door een afbrekende tak van een boom wordt als schade door storm gezien.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 07-06-2017

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact