Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Dagwaarde altijd lager na schade

Wie voor een nieuwe auto een autoverzekering afsluit kan ervan uitgaan dat er gedurende een specifieke periode sprake zal zijn van een nieuwwaarderegeling. Bij een total loss verklaring van de wagen zal dan de nieuwwaarde worden uitgekeerd. In andere situaties is er meestal sprake van het uitkeren van de dagwaarde. Mocht er schade zijn ontstaan door toedoen van een tegenpartij, dan zal die betreffende verzekeraar zorgen voor het afhandelen van de schade. Wordt de schade u aangerekend, dan zal dat ten laste komen van uw autoverzekering. Eigen schade wordt dan alleen uitbetaald indien er sprake is van een gedeeltelijke cascodekking of all risk dekking.

De werkelijke schade zal door de verzekeraar bij toepassing van de dagwaarderegeling worden uitbetaald. Bij een total loss verklaring van een auto is het bij een nieuwwaarderegeling mogelijk om een gelijkwaardige wagen weer terug te kopen, maar dat gaat niet op bij een dagwaarderegeling.

Dagwaarde auto Dagwaarde of herstelkosten
Om de dagwaarde te bepalen gaat de verzekeraar uit van de waarde die de auto had voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Blijkt dat de schade lager is dan de dagwaarde, dan zullen de herstelkosten worden vergoed.

Blijkt dat de herstelkosten hoger te zijn dan de dagwaarde min de restwaarde, dan zal er een vergoeding op basis van de dagwaarde volgen. Dat heeft tot gevolg dat een oudere wagen eerder voor een total loss verklaring in aanmerking komt.

Dagwaarde lager dan commerciële prijs
Bij een vergoeding op basis van de dagwaarde is het nadeel dat er niet een gelijkwaardige wagen kan worden gekocht. De dagwaarde van een auto verschilt namelijk ten opzichte van de commerciële prijs van een wagen. Dat leidt er in de praktijk dus toe dat het lastig wordt om een auto van gelijkwaardig niveau te kunnen kopen.

Tegen commerciële prijs verzekeren
Het is bij een verzekeraar niet mogelijk om een auto te verzekeren tegen een hogere prijs dan de dagwaarde, maar er is wel een andere optie mogelijk. Zo kan een verzekeraar een regeling hebben, waarbij de aanschafwaarde van de auto vergoed zal worden. Dit is echter wel een uitzondering, want standaard gaan de verzekeraars uit van de dagwaarde.

Premie nieuwwaarde en uitkering dagwaarde
Bij een cascoverzekering gaat de verzekeraar bij de premiebepaling uit van de nieuwwaarde van de wagen. Bij schade wordt er echter over het algemeen van de dagwaarde uitgegaan. Door deze handelswijze is er sprake van een hoge premie en dat maakt het minder interessant om een oudere auto uitgebreid te verzekeren. De premie voor een auto van tien jaar oud van een casco dekking is net zo hoog als voor een wagen van een jaar oud, maar de uitkering bij schade is voor de oudere wagen in verhouding dan te laag.

Geen cascoverzekering voor oude auto
De dagwaarde van de auto bepaalt uiteraard wanneer het niet meer zinvol is om een cascoverzekering af te sluiten. Bij auto's vanaf een leeftijd van acht jaar wordt geadviseerd om geen cascoverzekering meer te nemen, maar uitsluitend een wa autoverzekering af te sluiten.

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact