Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Veel gestelde autoverzekering vragen

Wat is de betekenis van accessoires bij een autoverzekering?
Met accessoires bij een autoverzekering worden die zaken bedoeld, die niet tot de standaarduitrusting van de auto behoren en na aflevering van de auto zijn toegevoegd. Daarbij kan er gedacht worden aan het installeren van een alarminstallatie, dat voor de autoverzekering als een accessoire wordt beschouwd.

Is mijn vriendin verzekerd als deze in mijn auto rijdt?
De autoverzekering is van toepassing op de auto en het maakt daarbij niet uit of er op onregelmatige basis iemand anders de bestuurder van de auto is. Dat wordt wel anders als een vriendin de regelmatige bestuurder wordt. In dat geval moet dan aan de verzekeraar worden gemeld. Indien er schade wordt veroorzaakt door een ander, dan kan dat wel invloed hebben op de opgebouwde no-claimkorting.

Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting nadat ik een voetganger of fietser heb aangereden?
De fietser en voetganger worden ten opzichte van de autobestuurder als de zwakke verkeersdeelnemer bestempeld. De zwakke partij krijgt vaak het gelijk en dat gebeurt zelfs al de automobilist kan bewijzen geen schuld te hebben. Als de schade dan geclaimd wordt door de automobilist bij de eigen verzekeraar, dan heeft dat invloed op de hoogte van de no-claimkorting.

Wanneer is een autoverzekering verplicht?
Een autoverzekering is verplicht als iemand in het bezit is van een auto. In dat geval geldt dat de verplichte autoverzekering moet worden afgesloten die dekking biedt voor de wettelijke aansprakelijkheid. Overige uitgebreidere autoverzekeringen kunnen naar eigen inzicht worden afgesloten. Het onverzekerd rijden is strafbaar en neemt naast risico's ook een behoorlijke boete met zich mee.

De verplichting van een wa autoverzekering is ingevoerd sinds de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen in 1963 van kracht is geworden. Daarin is geregeld dat iedereen met een auto in elk geval wa verzekerd moet zijn, waarbij de autoverzekering aan een aantal voorwaarden moet voldoen, zoals de hoogte van de uitkering aan slachtoffers met letselschade.

De WAM is niet alleen van toepassing op auto's, maar geldt ook voor motoren, brommers en brommobielen. Het is dus belangrijk om gelijk een autoverzekering af te sluiten bij het kopen van een auto.

Wat houden de kosten van de autoverzekering precies in?
De verzekeraars brengen meerdere kosten in rekening bij het afsluiten of wijzigen van een autoverzekering, die hieronder zullen worden benoemd en toegelicht.

Poliskosten
Bij het opstellen van een polis worden door de verzekeraar zogenoemde poliskosten in rekening gebracht. Ook bij het wijzigen van de polis van de autoverzekering, zoals bij een aanpassing van de dekking kunnen er door de verzekeraar poliskosten in rekening worden gebracht.

Prolongatiekosten
Bij een betaling van de premie worden er door de verzekeraar administratieve kosten gerekend. Dat geldt zowel als er sprake is van een automatische incasso als dat er via een acceptgirokaart wordt betaald. De hoogte van deze kosten wordt door de verzekeraar vastgesteld.

Beëindigingskosten
Indien een polis wordt opgezegd, dan kan een verzekeraar zogenoemde beëndigingskosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen worden verrekend met de premie die nog terugontvangen moet worden. Ook voor deze kosten geldt dat de verzekeraar de hoogte ervan vaststelt.

Wat is de beveiligingsklasse van mijn auto?
Als een auto een bouwjaar heeft na 1 januari 1998 dan beschikt deze meestal in elk geval over de beveiligingsklasse 1. Indien er geen sprake is van extra beveiliging dan zal de auto onder beveiligingsklasse 0 vallen.

Klasse 1 beschikt over startonderbrekers.

Klasse 2 beschikt naast startonderbrekers over een SCM alarm en inbraakdetectie.

Klasse 3 beschikt naast de kenmerken van 2 als extra over een SCM alarm met noodstroom en over een sabotage- en hellingdetectie.

Klasse 4 beschikt als extra over een voertuigvolgsysteem.

Klasse 5 is gelijk aan klasse 3 maar met als extra dat het voertuigvolgsysteem door een alarm geactiveerd wordt.

Ten aanzien van dure wagens en bijzondere type wagens kan de verzekeraar voorwaarden stellen op het gebied van beveiliging, zoals de voorwaarde over een SCM/TNO goedgekeurd systeem voor beveiliging te beschikken. Een beveiligingssysteem dat is goedgekeurd is herkenbaar aan de oranje sticker. Deze sticker is te vinden op de centrale stuureenheid van het beveiligingssysteem. Het logo van SCM is erop vermeld met een serienummer.

Via de Nationale Autodiefstal infolijn met het niet gratis nummer 0900-1593 kan er informatie worden opgevraagd over de goedgekeurde beveiligingssystemen. Dat kan overigens ook via de website scm.nl.

Geldt mijn autoverzekering ook in het buitenland?
Een autoverzekering is geldig in de meeste landen en dat geldt ook voor landen buiten de EU. Op de groene kaart staat vermeld in welke landen de autoverzekering geldig is. De groene kaart moet altijd worden meegenomen naar het buitenland om bij schadegevallen gebruikt te worden.

Indien er sprake is van schade dient een veilige locatie te worden opgezicht om het Europees schadeformulier in te vullen. Probeer zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen, bijvoorbeeld door foto's te maken en kentekens van betrokken voertuigen te noteren. Indien het niet mogelijk is om verder te rijden kan het noodnummer van de verzekeraar worden gebeld. Sla voor het gemak het telefoonnummer op in de telefoon voor vertrek naar het buitenland.

Wie betrokken is geraakt bij een ongeluk met de auto, maar zelf geen schuld heeft, kan een beroep doen op de verzekeraar. Bij een all risk verzekering kan de verzekeraar voor afhandeling van de schade zorgen en deze verhalen op de tegenpartij.

Bij een ongeval door eigen schuld dan is het zaak om het schadeformulier naar de eigen verzekeraar te sturen, die de verdere afhandeling op zich zal nemen met de verzekeraar van de andere partij.

Mijn premie voor de autoverzekering is niet betaald, ben ik nu nog wel verzekerd?
Bij het nalaten van het betalen van de premie voor de autoverzekering, zal de verzekeraar doorgaans nog een herinnering sturen of nog een poging doen om de premie automatisch te incasseren. Een betalingsherinnering wordt binnen veertien dagen verzonden. Een verzekerde heeft dertig dagen de tijd om de premie te voldoen, maar als dat niet gebeurt, dan vervalt de dekking van de autoverzekering. In dat geval zal de verzekeringspolis geroyeerd worden als gevolg van wanbetaling.

Indien de polis geroyeerd is of de dekking is opgeschort, zal de verplichting tot betaling van de premie alsnog blijven bestaan. Ontvangt de verzekeraar alsnog de verschuldigde premie, dan kan de dekking na vierentwintig uur weer van kracht kunnen zijn. Dat zal echter nooit met terugwerkende kracht gebeuren.

Waar kan ik terecht als ik nergens een autoverzekering kan afsluiten?
Het is mogelijk dat de verzekeraar weigert om een autoverzekering af te sluiten. In dat geval bestaat de mogelijkheid om bij Rialto Verzekeringen een autoverzekering af te sluiten. Hier worden verzekerden toegelaten die als gevolg van wanbetaling of negatief aantal schadevrije jaren niet verzekerd kunnen worden bij een reguliere verzekeraar. Overigens geldt wel dat er sprake zal zijn van een hogere verzekeringspremie.

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact