Vergelijken

Geweigerd bij verzekeraar

  • Michael van SlotenGeschreven door Michael van Sloten
  • Laatst aangepast 06-03-2024
  • Gemiddelde leestijd: 2 minuten.

Bij het afsluiten van een autoverzekering heeft de verzekeraar geen acceptatieplicht. De verzekeraar mag namelijk zelf bepalen of je de auto bij hen kunt verzekeren of niet. Elke verzekeraar hanteert eigen regels en voorwaarden, zodat er verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen zijn ten aanzien van de acceptatie.

Bekijk hieronder een aantal voorbeelden van situaties, waarin de verzekeraars verschillende regels hanteren.

Soort auto

Als je een onervaren of jonge autobestuurder bent, dan is het voor de verzekeraar van belang in welk type auto je rijdt. Er zijn verzekeraars, die bepaalde type auto's uitsluiten en niet voor een verzekering accepteren. Rijd je bijvoorbeeld in een dure en snelle auto terwijl je nog maar net in het bezit bent van je rijbewijs, dan kan de verzekeraar het risico op schade door ongevallen te groot vinden.

Daarnaast kan een duurdere auto (cataloguswaarde boven 50.000 euro) aanvullende eisen hebben. De verzekeraar ANWB zal bijvoorbeeld een speciaal beveiligingssysteem eisen. Dergelijke systemen zijn duur en je moet maandelijks voor een meldkamer betalen. Het uitzoeken van een andere verzekeraar kan uitkomst bieden.

Verleden met schade

Heb je de afgelopen jaren schade gehad met de auto, dan kan dat voor een verzekeraar eveneens aanleiding zijn om je uit te sluiten voor een autoverzekering. Schade kan altijd voorkomen, maar bij verschillende schadegevallen achter elkaar is het altijd moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden voor het verzekeren van de auto.

Ontzegging rijbevoegdheid

Als je een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt gehad, dan zal de verzekeraar de periode van de rijontzegging meewegen in de beoordeling van acceptatie. Ook wordt er naar de reden gekeken. Beide beoordelingen wegen mee in het wel of niet accepteren door de verzekeraar.

Stopzetting autoverzekering door verzekeraar

Het is mogelijk dat een verzekeraar in het verleden de autoverzekering heeft stopgezet. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je nalatig bent geweest in het betalen van de premie. In dat geval staat een verzekeraar niet te springen om je als verzekerde te accepteren.

Strafrechtelijk verleden

Ben je in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie als gevolg van een misdrijf of overtreding, dan kan de verzekeraar dat aanmerken als een extra risico. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om je niet te accepteren als verzekerde indien je strafrechtelijk verleden daartoe aanleiding geeft.

Wees altijd eerlijk

Wij kunnen begrijpen dat het frustrerend kan zijn als het niet lukt jouw auto te verzekeren. Blijf echter altijd eerlijk antwoorden op vragen die de verzekeraar stelt bij het aanvragen van de autoverzekering. Bij sommige verzekeraars lukt het na het vals antwoorden op vragen je auto tijdelijk te verzekeren. Het vals antwoorden is valsheid in geschrifte en in geval van schade zal er altijd een onderzoek plaatsvinden waarna zij niets aan jou zullen uitkeren.