Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Waarom kan ik geen autoverzekering afsluiten?

Bij het afsluiten van een autoverzekering heeft de verzekeraar geen acceptatieplicht. De verzekeraar mag namelijk zelf bepalen of je de auto bij hen kunt verzekeren of niet. Elke verzekeraar hanteert eigen regels en voorwaarden, zodat er verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen zijn ten aanzien van de acceptatie.

Bekijk hieronder een aantal voorbeelden van situaties, waarin de verzekeraars verschillende regels hanteren.

Aegon

Mogelijke oorzaken

Soort auto
Als je een onervaren of jonge autobestuurder bent, dan is het voor de verzekeraar van belang in welk type auto je rijdt. Er zijn verzekeraars, die bepaalde type auto's uitsluiten en niet voor een verzekering accepteren. Rijd je bijvoorbeeld in een dure en snelle auto terwijl je nog maar net in het bezit bent van je rijbewijs, dan kan de verzekeraar het risico op schade door ongevallen te groot vinden.

Verleden met schade
Heb je de afgelopen jaren schade gehad met de auto, dan kan dat voor een verzekeraar eveneens aanleiding zijn om je uit te sluiten voor een autoverzekering. Schade kan altijd voorkomen, maar bij verschillende schadegevallen achter elkaar is het altijd moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden voor het verzekeren van de auto.

Ontzegging rijbevoegdheid
Als je een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt gehad, dan zal de verzekeraar de periode van de rijontzegging meewegen in de beoordeling van acceptatie. Ook wordt er naar de reden gekeken. Beide beoordelingen wegen mee in het wel of niet accepteren door de verzekeraar.

Stopzetting autoverzekering door verzekeraar
Het is mogelijk dat een verzekeraar in het verleden de autoverzekering heeft stopgezet. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je nalatig bent geweest in het betalen van de premie. In dat geval staat een verzekeraar niet te springen om je als verzekerde te accepteren.

Strafrechtelijk verleden
Ben je in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie als gevolg van een misdrijf of overtreding, dan kan de verzekeraar dat aanmerken als een extra risico. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om je niet te accepteren als verzekerde indien je strafrechtelijk verleden daartoe aanleiding geeft.

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact