Vergelijken

Premie autoverzekering ouderen zonder aankondiging verhoogd

  • Gepubliceerd op 12-12-2012

De Consumentenbond heeft een onderzoek uitgevoerd onder autoverzekeraars en daaruit blijkt dat ongeveer dertig procent ervan de premie van de autoverzekering voor ouderen zonder enige vorm van aankondiging verhoogt. Bovendien blijkt ook dat ongeveer de helft van de verzekeraars zelfs weigert om oudere nieuwe klanten toe te laten tot de autoverzekering. Deze gegevens komen van het onderzoek van de Consumentenbond in de Geldgids van de laatste maand van het jaar.

Er wordt autoverzekeraars haast niet gecommuniceerd over de hogere premies voor ouderen en weigeringen. Voor de zestigplussers in het land is het dan ook bijzonder lastig om een schatting te maken of het overstappen de moeite waard zal zijn. Dat wordt door de Consumentenbond als onaanvaardbaar beschouwd en de bond is dan ook van mening dat de verzekeraars in elk geval stoppen met de premieverhoging voor de oudere klanten.

Indien verzekeraars van mening zijn dat ouderen een groter risico in het verkeer vormen, dan kan dat ook opgelost worden door het risico door te berekenen in het systeem van de bonus/malusregeling. Vaak komt de verhoging van de premie van de autoverzekering voor de oudere bestuurders als een complete verrassing. Bovendien staan de premieverhogingen die leeftijdsgebonden zijn vaak niet eens in de voorwaarden van de polis vermeld. Pas op het moment dat het nieuwe polisblad wordt ontvangen met daarbij een begeleidende brief merken de oudere automobilisten dat er een leeftijdsgebonden verhoging van de premie wordt doorgevoerd. Overigens zijn er tussen de verzekeraars zeker wel verschillen aan te merken in de omgang met de ouderen dus het kan de moeite waard zijn om bij een aangekondigde premieverhoging naar een andere verzekeraar uit te kijken.