Vergelijken

Ruitschade heeft geen gevolgen voor premie autoverzekering

  • Gepubliceerd op 19-12-2012

Als er schade ontstaat aan de auto, dan is dat altijd lastig en vervelend. Bovendien moet er dan altijd een afweging worden gemaakt of de schade via de autoverzekering geclaimd moet worden of niet. Het claimen van schade heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de premie van de autoverzekering. Daarop geldt echter wel een uitzondering en dat is als er sprake is van ruitschade. In dat geval heeft dat namelijk geen invloed op de no-claimkorting en zal er dus ook geen verhoging van de premie van de autoverzekering volgen.

Ruitschade kan dus zonder verdere gevolgen worden geclaimd bij de verzekeraar. Uiteraard moet er aan de autoverzekering dan wel een dekking ten grondslag liggen waarbij ruitschade wordt vergoed. Dat is onder meer het geval bij een beperkt casco verzekering en all risk verzekering. Wie alleen een wa dekking heeft, zal wat dat betreft pech hebben, want ruitschade aan de eigen auto komt dan niet voor een vergoeding in aanmerking.

Overigens dient er bij het claimen van ruitschade vaak wel rekening gehouden te worden met een eigen risico. Per verzekeraar kunnen de voorwaarden met betrekking tot het eigen risico bij het claimen van ruitschade verschillen. Indien er sprake is van een sterretje in het raam dan kan dat hersteld worden en hoeft er over het algemeen geen eigen risico betaald te worden. Dat wordt anders als de ruit niet hersteld kan worden en compleet moet worden vervangen, zoals bij een flinke barst. De polisvoorwaarden schrijven dan vaak voor dat er wel sprake is van een eigen risico.