Vergelijken

Overzicht schadevrije jaren bij autoverzekering vanaf 2014

  • Gepubliceerd op 19-06-2013

Met ingang van het jaar 2014 zal er jaarlijks een overzicht worden verstrekt van het aantal schadevrije jaren aan de verzekerde met een autoverzekering. Dat is wat het Verbond van Verzekeraars onlangs heeft laten weten. Het overzicht zal aan de verzekerden verstrekt worden bij de rekening die elk jaar verzonden wordt,  via de polis of bij het bewijs dat verstrekt wordt voor de premiebetaling. Hierdoor krijgt elke verzekerde met een autoverzekering inzicht in het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Het verstrekken van het overzicht van schadevrije jaren is handig als een verzekerde wil overstappen van autoverzekering naar een andere verzekeraar. Het is dan meteen duidelijk welk aantal schadevrije jaren meegenomen kan worden naar de nieuwe autoverzekering. Op dit moment kunnen verzekerden bij het overstappen naar een andere verzekeraar nog belemmeringen ondervinden met betrekking tot het bepalen van het aantal schadevrije jaren. Er zijn overigens al wel verzekeraars die standaard elk jaar een overzicht bieden van het opgebouwde aantal schadevrije jaren, maar met ingang van 2014 zal elke verzekeraar dat gaan doen.

Met ingang van het jaar 2016 vindt er nog een verandering plaats, want dan gaan alle verzekeraars voor het vaststellen van het aantal schadevrije jaren gebruikmaken van dezelfde tabellen. De verzekeringsmaatschappijen kunnen nog wel extra services bieden, zoals de keuze voor een claimbeschermer. Bij het overstappen naar een andere verzekeraar kunnen deze extra services niet zonder meer worden meegenomen, maar moet er gekeken worden naar wat de andere verzekeraar op dat gebied te bieden heeft.