Vergelijken

Premieverhoging autoverzekering na schadeclaim

  • Gepubliceerd op 10-07-2013

Indien een autobezitter schuld heeft aan een schadesituatie en deze schade claimt bij de autoverzekering zal er over het algemeen een verhoging van de premie plaatsvinden. De premieverhoging zal echter niet direct plaatsvinden nadat er schade is geclaimd. De ingangsdatum van de verhoging van de premie is namelijk afhankelijk van de datum van ingang van de verzekering.

De ingangsdatum van de verzekering is van invloed op het toekennen van schadevrije jaren en staat eveneens in verband met de verhogen van de premie van de autoverzekering. Indien de autoverzekering op 1 juni is ingegaan en er wordt in een volgend jaar op 15 juli schade geclaimd, dan zal er voor 1 juni van het volgende verzekeringsjaar worden bekeken of er sprake is van het toekennen van een schadevrij jaar of niet. Er is echter schade geclaimd en dat betekent dat de premie per 1 juni van het eerstvolgende verzekeringsjaar verhoogd zal worden.

De premie van de autoverzekering zal in bovenstaande situatie wel per 1 juni omhoog gaan als er bijvoorbeeld in de maand mei schade is geclaimd. Zelfs als de schuld van de schade niet bij de verzekerde ligt, zal in dat geval de premie wel eerst omhoog gaan. Het onderzoek naar de schade zal enige tijd in beslag nemen, maar er wordt wel per 1 juni rekening gehouden met minder schadevrije jaren. De premie wordt in dat geval voor de zekerheid alvast verhoogd, zodat de verzekerde niet achteraf met terugwerkende kracht een hogere premie voor de autoverzekering hoeft te betalen als de schuld wel bij de verzekerde wordt gelegd.