Vergelijken

Tussenpersoon moet autoschade vergoeden na opzegging autoverzekering

  • Gepubliceerd op 18-12-2013

Dat het opzeggen van een autoverzekering via een tussenpersoon nadelige gevolgen kan hebben is naar aanleiding van een zaak, die aan de geschillencommissie Kifid is voorgelegd, maar weer eens gebleken.

Een autobezitter had opdracht gegeven aan de tussenpersoon om de autoverzekering op te zeggen. De tussenpersoon ondernam daarop direct actie en besloot de autoverzekering met onmiddellijke ingang bij de verzekeraar te laten beëindigen. De automobilist kreeg later op de dag echter te maken met een aanrijding en bleek dus onverzekerd rond te rijden, waardoor de schade niet vergoed werd door de verzekeraar.

De automobilist en tussenpersoon zijn er onderling niet uitgekomen, waarop de zaak werd voorgelegd aan de geschillencommissie. Deze commissie vindt dat de tussenpersoon meer bekwaam had moeten optreden, want door de actie van het zonder meer beëindigen van de autoverzekering, ontstond er een groot risico. Een risico waarvan de commissie aangeeft dat als de verzekerde daarvan op de hoogte was geweest, er zeker geen rit meer met de auto was gemaakt. Blijkbaar verkeerde de automobilist nog in de veronderstelling dat de auto op dat moment nog wel was verzekerd.

De assurantietussenpersoon is volgen de commissie in dat opzicht tekort geschoten in de zorgplicht nu onduidelijk was of tijdens het moment van opzegging de auto nog in het bezit was of dat er bij een andere verzekeraar een autoverzekering was afgesloten. De commissie heeft dan ook besloten dat de tussenpersoon de schade aan de auto dient te vergoeden als gevolg van de tekortkoming in de zorgplicht naar verzekerde.