Vergelijken

Nog altijd leeftijdsdiscriminatie bij afsluiten autoverzekering

  • Gepubliceerd op 19-02-2014

Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt de premie op basis van uiteenlopende factoren vastgesteld en een daarvan is de leeftijd. Dat jongeren meer geld moeten betalen voor een autoverzekering vanwege het risicogedrag is algemeen bekend, maar ook ouderen wordt een hogere premie in rekening gebracht. Daarnaast zijn er nog altijd verzekeraars die ouderen weigeren voor het afsluiten van een autoverzekering.

Er zijn diverse verzekeraars die een maximale leeftijd als grens hanteren om een auto te verzekeren. De leeftijdsgrens varieert, want bij de ene verzekeraar is 65 jaar de grens en bij een andere verzekeraar wordt een grens van een leeftijd van 70 gehanteerd. Het gaat dan om het accepteren van verzekerden, want iemand die al verzekerd is bij een verzekeraar en de leeftijdsgrens bereikt, blijft gewoon verzekerd.

Vorige maand heeft de voorman van de politie partij 50PLUS zelfs zijn zorgen geuit over de berichten die van senioren afkomstig waren met als inhoud dat er diverse verzekeraars zijn waar het niet mogelijk is om vanwege de leeftijd een autoverzekering af te sluiten.

Ongeveer een derde van de verzekeraars in Nederland schijnt geen automobilisten te willen verzekeren die de leeftijd van 64 jaar al hebben bereikt. Volgens de voorman, Norbert Klein, is het stellen van een grens aan de leeftijd voor het verzekeren van de auto leeftijdsdiscriminatie. De voorman is verder van mening dat verzekeraars daarover onvoldoende informatie en motivatie verstrekken aan de senioren.

Het Verbond van Verzekeraars heeft als weerwoord gemeld dat de verzekeraars het recht hebben de eigen polisvoorwaarden vast te stellen.