Vergelijken

Eigen risico bij autoverzekering heeft invloed op premie

  • Gepubliceerd op 26-03-2014

Het eigen risico dat van toepassing kan zijn bij het afsluiten van een autoverzekering heeft invloed op de hoogte van de premie. Er zijn mogelijkheden om een autoverzekering zonder eigen risico af te sluiten, waarvoor dan een hogere premie in rekening wordt gebracht. In veel situaties is er echter sprake van een standaard eigen risicobedrag en kan de gelegenheid worden geboden om zelf voor een hoger eigen risico te kiezen.

Het eigen risico heeft overigens uitsluitend betrekking op schade die aan de eigen auto kan ontstaan en zal dus niet van toepassing zijn op het afsluiten van een WA verzekering. Het eigen risico wordt door verzekeraars dan ook alleen in de voorwaarden opgenomen als er sprake is van een beperkt casco of volledig casco verzekering voor de auto.

Door zelf rekening te houden met het bepalen van het bedrag aan eigen risico dat tot 750 euro kan oplopen, is het mogelijk om op een lagere premie uit te komen. Voor jongeren geldt vaak dat er sprake is van een hoger eigen risico doordat deze groep als meer risicovol beschouwd wordt in het verkeer. Jongeren krijgen vaker met schade te maken dan meer ervaren automobilisten.

Bij het vergelijken van autoverzekeringen kan de consument ook het aspect van het eigen risico meenemen. Als het bijvoorbeeld wenselijk wordt geacht om de keuze te hebben voor een hoger vrijwillig eigen risico dan kan daar tijdens het maken van een vergelijking rekening mee worden gehouden. De premie van de verzekering voor de auto kan dan lager worden vastgesteld.