Vergelijken

Waterschade aan auto claimen via autoverzekering

  • Gepubliceerd op 30-07-2014

De hevige regenval heeft na het weekend voor heel wat wateroverlast gezorgd. Op sommige locaties stroomden de straten vol en kelders van woningen onder. Ook zijn er auto’s die net op de verkeerde plaats stonden die te maken hebben gekregen met wateroverlast waardoor schade is ontstaan. Net als dat er velen met de auto door het hoge water zijn gereden en daar nu hinder van ondervinden.

Als er sprake is van waterschade aan de auto, dan is de eerste stap het voertuig naar een drogere plek te verplaatsen. Maak voordat deze stap is gezet in elk geval foto’s van de situatie en van de buitenkant en binnenzijde van de wagen. De afbeeldingen kunnen namelijk als bewijsstuk dienen bij het indienen van een claim op de autoverzekering. Waterschade als gevolg van hevige regenval komt overigens niet bij alle autoverzekering voor een vergoeding in aanmerking. Wie alleen een WA autoverzekering heeft, kan naar een vergoeding fluiten want daarmee wordt alleen dekking geboden aan schade die bij anderen is ontstaan.

Nadat er foto’s zijn gemaakt en de auto eventueel naar een drogere locatie is verplaatst, is het zaak om zo snel mogelijk een beroep te doen op de autoverzekering door melding te maken bij de verzekeraar. Dat kan online of telefonisch, waarbij het polisnummer in ieder geval nodig is.

Als er water in de auto is gekomen, is het verstandig om het water eruit te halen. De vloermatten kunnen worden verwijderd en de ramen kunnen worden opengezet, zodat er binnenruimte doorgelucht kan worden.