Vergelijken

Meer autoverzekeringen onder senioren

  • Gepubliceerd op 29-10-2014

Doordat het autobezit onder senioren fors is toegenomen, zijn er steeds meer ouderen die een autoverzekering hebben. Er is dan ook sprake van een toename van het aantal autoverzekering dat door senioren wordt afgesloten. Dit jaar is ongeveer de helft van de personen met een leeftijd van 65 jaar of ouder in het bezit van een auto en heeft daarvoor een autoverzekering afgesloten. 14 jaar geleden was dat nog maar een derde van alle personen van 65 jaar of ouder.

Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat er vooral sprake is van een toename van het autobezit onder personen die een leeftijd hebben van 85 jaar of ouder. In de afgelopen veertien jaar is het aantal personen in de categorie van 65 jaar of ouder gestegen van 767.000 tot een aantal van 2,9 miljoen. Het aantal ouderen dat in die periode een autoverzekering afsloot voor autobezit is toegenomen van meer dan 750.000 naar ongeveer 1,5 miljoen.

Veertien jaar geleden had maar tien procent van de personen met een leeftijd van 85 jaar of ouder een autoverzekering en dat aantal is nu verdubbeld tot twintig procent. Indien er naar het autobezit wordt gekeken van personen vanaf 85 jaar, dan kan er gesteld worden dat er sprake is van 3,5 keer zoveel wagens in vergelijking met 2000. Toen waren er 20.000 auto’s in het bezit van deze ouderen en dat aantal bedraagt nu ongeveer 72.000. Bij ouderen is het vaak lastig om van autoverzekering over te stappen doordat deze groep een hoger risico wordt toegekend.