Vergelijken

Polisvoorwaarden autoverzekering vaak onbekend

  • Gepubliceerd op 26-12-2014

Ongeveer 75 procent van de automobilisten in Nederland zeggen dat de keuze voor een autoverzekering onder meer wordt gemaakt op basis van de polisvoorwaarden en dekking. Het blijkt echter dat een groot aantal van de verzekerden niet echt op de hoogste is van de polisvoorwaarden van de bestaande autoverzekering. Er bestaat op verschillende gebieden onwetendheid, zoals ten aanzien van de inzittendenverzekering en met betrekking tot de kosten van kleine schades. Bijna 8 procent van de verzekerden heeft wel eens geen vergoeding verkregen bij autoschade terwijl daar wel door de verzekerde op gerekend was. Deze informatie komt voort uit het onderzoek van de ANWB autoverzekering dat onder duizend deelnemers is gehouden in samenwerking met Multiscope.

De onwetendheid ten aanzien van de inzittendenverzekering komt bij het grootste deel van de automobilisten voor. Men is vooral niet op de hoogte, wat het belang is van een dergelijke aanvullende verzekering. Er zijn maar weinig verzekerden die ervan op de hoogte zijn dat eigen letsel meeverzekerd moet worden. Een groot aantal automobilisten heeft geen verzekering voor het eigen letsel afgesloten en kan bij letselschade dan ook geen aanspraak maken op een vergoeding vanuit de inzittendenverzekering.

Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat veel bestuurders niet op de hoogte zijn van het voordeel dat geboden wordt als kleine schades voor eigen rekening worden genomen. Het zijn vooral ouderen die ook kleine schades laten herstellen door de schade bij de verzekeraar te claimen. Dat is jongeren tot de leeftijd van 25 jaar minder snel het geval. Bij kleine schades kan aangeraden worden om na te gaan of het voordeliger is om zelf de schade te betalen.