Vergelijken

Veel bestuurders oververzekerd met autoverzekering

  • Gepubliceerd op 28-01-2015

Er is onlangs een onderzoek uitgevoerd door Pricewise in samenwerking met Motivication en daaruit blijkt dat veel bestuurders oververzekerd zijn met de autoverzekering. Het zijn vooral de mannen die wat dat betreft de waarde van de eigen auto op een te hoog niveau schatten. Aan het onderzoek hebben duizend respondenten meegedaan en daarbij is er onder meer gekeken naar de dagwaarde en het bouwjaar van de auto die in de autoverzekering is ondergebracht. De resultaten laten zien dat op basis van de gegevens uit het onderzoek er in 40 procent van de gevallen sprake is van oververzekering.

Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat 6 procent onvoldoende verzekerd blijkt te zijn. Het hoogste percentage van oververzekering is te vinden bij de auto’s die een beperkt casco verzekering hebben. Dat percentage komt uit op maar liefst 60 procent en voor de all risk autoverzekering komt het percentage van oververzekering uit op 46 procent. Verder geldt dat voor de auto’s, waar alleen een WA verzekering voor is afgesloten dat 20 procent daarvan onderverzekerd blijkt te zijn. Voor deze auto’s geldt dat een ruimere dekking beter zou zijn op basis van de dagwaarde en het bouwjaar van de auto.

De oververzekering heeft vooral betrekking op de dagwaarde van de auto, waarbij verzekerden de dagwaarde van de eigen auto te hoog schatte. Pricewise stelt dat de dagwaarde na ongeveer zes tot acht jaar ten opzichte van de nieuwwaarde met 65 procent daalt. Het is dan ook niet aan te raden om voor auto’s met een dergelijke leeftijd een all risk verzekering af te sluiten.