Vergelijken

Consumenten oververzekerd bij autoverzekering

  • Gepubliceerd op 20-03-2013

Een groot aantal consumenten in Nederland is oververzekerd voor de autoverzekering en vaak dubbel verzekerd bij andere typen verzekeringen. Een te hoge dekking of een te hoge premie komt veelvuldig voor bij autoverzekeringen, zodat de consument een dief is van de eigen portemonnee. Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat vijfenveertig procent van de respondenten heeft laten weten voor geen enkele verzekering een overstap te hebben gemaakt in de afgelopen drie jaren. Daardoor betalen de consumenten op jaarbasis in principe te veel geld voor verzekeringen, zoals de autoverzekering.

De consument heeft weinig zin om elk jaar weer de verzekeringen onder de loep te nemen om te bekijken waar er voordeel behaald kan worden. Dat is ook de reden waarom er in verhouding weinig mensen overstappen naar een andere verzekeraar. Met betrekking tot de autoverzekering is het niet slim dat er niet naar de dekking wordt gekeken. Zo blijkt dat bijna vijftig procent van de ondervraagden een all risk verzekering heeft voor een auto die de leeftijd van vier jaar al is gepasseerd. Aangeraden wordt altijd om de all risk verzekering voor auto’s met een leeftijd vanaf drie jaar om te zetten naar een beperkt cascodekking.

Een dubbele dekking komt ook vaak voor bij autoverzekeringen. Indien er sprake is van pechhulp via de autoverzekering en de verzekerde is ook lid van de ANWB dan wordt er dus in feite dubbel betaald voor een gelijke service. De meeste verzekerden weten niet dat zij oververzekerd zijn of een dubbele dekking hebben en dat kan zomaar driehonderd euro per jaar schelen.