Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Welke autoverzekering moet ik kiezen?

De premie van de autoverzekering vormt een aanzienlijk deel van de vaste maandelijkse lasten. Er kan echter wel fors bespaard worden op de premie van de autoverzekering door de juiste keuze te maken.

Witgeld

Type autoverzekeringen

Iedere eigenaar van een auto is verplicht om een autoverzekering af te sluiten met de dekking voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de verdere uitbreiding kan er een onderscheid gemaakt worden tussen drie typen autoverzekeringen.

Welke autoverzekering- Verplichte WA verzekering
- WA met beperkt casco dekking
- WA met volledig casco dekking of All Risk verzekering

Het rijden in een auto is tegenwoordig niet meer goedkoop. De brandstofkosten rijzen de pan uit, de onderhoudskosten zijn een terugkerende post en dan moet er ook nog motorrijtuigenbelasting worden betaald. Op deze kosten heb je zelf weinig invloed, maar dat geldt niet voor de kosten van de autoverzekering.

Op de kosten van de premie van de autoverzekering kan namelijk wel bespaard worden. Dat geldt bovendien ook voor de kosten van een lening als de auto op krediet wordt aangeschaft. Bij de keuze voor een autoverzekering bespaar je op de kosten door rekening te houden met de leeftijd van de auto en door premies te vergelijken.

Schade wordt niet altijd vergoed

De WA verzekering is wettelijk verplicht. Daarmee ben je verzekerd tegen de aansprakelijkheid indien je schade veroorzaakt bij een derde. Als de auto ongeveer acht jaar oud is, dan is deze dekking meer dan voldoende. De dagwaarde staat namelijk dan niet meer in verhouding tot de premie van een meer uitgebreide autoverzekering.

Bij cascoschade is er schade aan het voertuig. Jongere auto's in de leeftijdscategorie van drie jaar tot acht jaar, worden meestal beperkt casco verzekerd. Indien de schade niet aan jezelf te wijten is, zal de schade aan je eigen in dat geval worden vergoed. Schade kan bijvoorbeeld door toedoen van anderen ontstaan als gevolg van diefstal, inbraak of vandalisme. De cascodekking vormt een aanvulling op de verplichte WA dekking. Voor auto's met een leeftijd tot ongeveer drie jaar of vier jaar, kun je het beste een All Risk verzekering afsluiten. Dat is hetzelfde als een volledige cascodekking.

Dekking van WA verzekering
Met alleen een WA verzekering wordt de schade vergoed, die met de auto aan anderen is toegebracht. Heb je toevallig ook zelf schade opgelopen door eigen toedoen, dan valt deze schade niet onder de dekking van de WA verzekering. Niet alleen materiëe schade wordt bij anderen vergoed, maar ook eventuele letselschade kan voor een vergoeding in aanmerking komen. Schade bij de eigen inzittenden of bestuurder kan vergoed worden indien er naast de WA verzekering bijvoorbeeld aan ongevalleninzittendenverzekering is afgesloten.

Dekking bij beperkt casco verzekering
De dekking bij een beperkt casco verzekering is van toepassing op een aantal oorzaken van schade, die niet door toedoen van de bestuurder zelf zijn veroorzaakt. Bij diefstal met schade volgt er dekking, maar ook indien vandalen de auto hebben bekrast of een raam hebben ingeslagen. Is je auto in de brand gevlogen, dan valt dat eveneens onder de beperkt casco verzekering net als schade door een ongeval met een overstekend dier.

Dekking bij volledig casco verzekering
Bij een volledig casco verzekering wordt ook schade vergoed, die door eigen toedoen is ontstaan. Als je bijvoorbeeld in èèn keer moet uitwijken en tegen een boom aanrijdt, dan zal de schade voor een vergoeding in aanmerking komen. Deze dekking is weer uitgebreider dan de beperkt casco dekking doordat ook de schade door eigen toedoen gedekt wordt.

Eigen risico
Bij het afsluiten van een autoverzekering kan er sprake zijn van een eigen risico. Indien er sprake is van een eigen risico zal niet het complete schadebedrag worden vergoed, maar moet de verzekerde zelf het bedrag ter hoogte van het eigen risico voldoen. Er zijn ook verzekeraars, die geen eigen risico hanteren.

WA, beperkt casco of All Risk?
Een All Risk verzekering is het meest geschikt voor nieuwe auto's tot ongeveer een leeftijd van vier jaar. Daarna kan er worden overgestapt op een beperkt casco verzekering tot de auto een leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Daar is het voldoende om de auto alleen voor de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

Oververzekering
In Nederland hebben bezitters van een auto veelal de neiging om een uitgebreidere autoverzekering af te sluiten dan op basis van de leeftijd noodzakelijk is. Meer dan een kwart van deelnemers aan een enquête hebben laten weten een tien jaar oude auto toch te verzekeren met een beperkt casco dekking of zelfs met de All Risk dekking.

Dat gedrag is ook van toepassing op autobezitters, die een auto hebben van jonger dan tien jaar en ouder dan vijf jaar. Zij kiezen vaak toch nog voor een All Risk verzekering. Deze bestuurders kunnen op jaarbasis enorm veel geld besparen door voor de juiste autoverzekering te kiezen.

Conclusie
Auto tot 4 jaar All Risk verzekeren
Auto van minimaal 4 jaar en maximaal 8 jaar beperkt casco verzekeren
Auto van minimaal acht jaar WA verzekeren

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact