Vergelijken

No-claim tool ANWB voor wel of niet schade claimen via autoverzekering

  • Gepubliceerd op 15-04-2015

Er is een no-claim tool door de ANWB gelanceerd, waarmee bestuurders kunnen nagaan of het gunstig is om schade via de autoverzekering te claimen. Het claimen van schade via de autoverzekering kan namelijk leiden tot een lagere no-claimkorting, waardoor de premie wordt verhoogd. Het nut van de tool zit erin om te controleren of het gunstiger is om schade wel of niet te claimen. Dat kan vooral bij het oplopen van kleine schade van belang zijn.

In bepaalde situaties is het gunstiger om de schade zelf te betalen en deze niet via de autoverzekering te claimen. Het is echter lastig te bepalen wanneer dergelijke situaties zich voordoen en daarvoor biedt de no-claim tool van de ANWB uitkomst. Het is alleen wel zo dat de tool uitsluitend te gebruiken is door leden van de ANWB. Wat wel handig is aan de tool, is dat deze afgestemd is op de persoonlijke situatie van de verzekerde, zodat altijd een persoonlijk gerichte uitkomst wordt verstrekt.

De rekentool geeft een online advies aan de gebruiker van de tool, zodat deze kan zien bij welk bedrag aan schade er beter zelf voor de rekening opgedraaid kan worden en in welke situatie het voordeliger zal zijn om de schade via de autoverzekering te claimen. Doordat de persoonlijke gegevens erbij worden betrokken, zal er ook gekeken worden naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de korting van de premie. Op die manier wordt altijd een online advies verkregen dat gevolgd kan worden door de verzekerde.