Vergelijken

Een derde autobezitters sluit te hoge autoverzekering af

  • Gepubliceerd op 06-04-2016

Uit het onderzoek TOF Tracker dat is uitgevoerd door GfK is gebleken dat maar liefst een derde van de autobezitters in Nederland een te hoge autoverzekering afsluiten. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering wordt namelijk vaak voor een te hoge dekking gekomen en daar wordt dan onnodig een te hoge premie voor betaald door de autobezitter. Het komt erop neer dat er bij een derde van de autobezitters sprake is van oververzekering. Het blijkt zelfs dat in 38 procent van de gevallen bij wagens met een waarde boven 25.000 euro er sprake is van oververzekering. Dat percentage daalt naar 30 procent voor auto’s met een waarde tussen 15.000 en 25.000 euro en is met 27 procent het laagst als het gaat om wagens tot een waarde van 15.000 euro.

Overigens is het ook opvallend dat er bij de groep autobezitters ouder dan 65 jaar in 25 procent van de gevallen sprake is van oververzekering en dat het percentage 37 procent bedraagt in de groep van 35 jaar tot 50 jaar. Verder valt op dat 39 procent van de lager opgeleiden een te hoge dekking heeft voor de autoverzekering en dat het percentage 27 procent bedraagt in het geval van hoger opgeleiden. Het is dan ook altijd aan te bevelen om eens per jaar te kijken naar de dekking van de autoverzekering en na te gaan of er bij andere verzekeraars betere mogelijkheden worden geboden. Eerder onderzoek heeft overigens ook al laten zien dat 50 procent van de autobezitters een niet passende dekking heeft ten aanzien van de waarde van de wagen en richtlijnen die er gelden.