Vergelijken

Allsecur houdt op met bonusmalus korting autoverzekering

  • Gepubliceerd op 10-08-2016

Allsecur biedt autoverzekeringen aan en tot voor kort was het mogelijk om te profiteren van het bonus-malus systeem, waarbij de verzekerde in aanmerking kon komen voor een korting  op de premie van de autoverzekering. De verzekeraar heeft echter te kennen gegeven te stoppen met de korting op basis van het bonus-malus systeem. De situatie verandert dan ook voor nieuwe klanten die een autoverzekering afsluiten bij deze verzekeraar.

In de oude situatie was het zo dat de hoogte van de premie van de autoverzekering onder meer afhankelijk was van het aantal opgebouwd schadevrije jaren. Allsecur heeft echter nu een ander systeem ingevoerd, waarbij er in de nieuwe situatie een individuele premie voor iedere verzekerde wordt vastgesteld. Er wordt daarvoor geen gebruik meer gemaakt van de bonus-malus tabel. Er worden nog wel schadevrije jaren door de verzekerde opgebouwd, maar de premie wordt op een andere manier berekend. Overigens blijft de tabel met schadevrije jaren wel beschikbaar in de polisvoorwaarden, want de schadevrije jaren worden bijgehouden. Indien een verzekerde wenst over te stappen naar een andere verzekeraar dan kunnen de schadevrije jaren gewoon worden meegenomen.

Naast dat het  bonus-malus systeem niet meer wordt gebruikt door de verzekeraar heeft zich nog een verandering voorgedaan voor nieuwe klanten. Allsecur is namelijk ook gestopt met de Bonusgarantie die voor de verzekeraar niet rendabel was. Er is dan ook een besluit genomen om met deze dekking te stoppen. Voor bestaande klanten geldt dat de Bonusgarantie nog wel van toepassing is tot het moment dat de verzekering wordt verlengd of op een ander kenteken wordt overgestapt.