Vergelijken

Meer claims leiden tot hogere premie autoverzekering

  • Gepubliceerd op 07-12-2016

Er was al eerder aangekondigd dat de premies van de autoverzekering gaan stijgen en die trend zal zich naar verwachting in het komende jaar voortzetten. Er zijn meerderen redenen die ten grondslag liggen aan het verhogen van de verzekeringspremie. Als er bijvoorbeeld sprake is van een toename van de claims dan leidt tot een hogere premie van de autoverzekering. Dat is per individuele verzekerde al het geval, want de korting die via no-claim gegeven wordt, zal dan stijgen, maar de lijn is ook in het algemeen door te trekken. Als er bij een verzekeraar namelijk meer claims binnenkomen dan moet dat op de een of andere manier worden terugverdiend. De verzekerden zien dat dan terug in een verhoging van de premie van de autoverzekering.

De claims vallen tegenwoordig ook hoger uit door onder meer de dure technologische kenmerken die in auto’s worden toegepast. Het Verbond van Verzekeraars heeft eerder een rapport uitgebracht en daaruit is gebleken dat er in 2015 voor het eerst weer sprake is geweest van een toename van het aantal schadeclaims die betrekking hebben op het verkeer. Overigens gaat het bij de toename van schadeclaims niet alleen om materiële schade. Er worden tegenwoordig ook meer claims in vergelijking met vroeger ingediend die betrekking hebben op letselschade.

Wie te maken krijgt met een verhoging van de premie van de autoverzekering heeft altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere verzekeraar. Het is dan uiteraard mogelijk om op zoek te gaan naar een autoverzekering met een lagere premie.