Vergelijken

Inzittende kan schade regelen via autoverzekering bestuurder

  • Gepubliceerd op 21-12-2016

Vanaf 1 april 2017 geldt er een nieuwe regeling voor inzittenden van een auto die schade leiden, waarbij de schade direct via de autoverzekering van de eigenaar geregeld kan worden. Dat heeft als voordeel dat de afhandeling van de schade voor meerijders op een snellere en efficiëntere manier kan worden afgehandeld. Het is dan namelijk na een aanrijding of ongeval duidelijk welke verzekeraar er kan worden aangesproken om de schade te verhalen. Dat is namelijk de verzekeraar waar het voertuig bij verzekerd is.

De nieuwe regeling gaat in op 1 april 2017 en is dan van toepassing voor alle schades die vanaf deze datum ontstaan. De regeling is bovendien binden voor alle verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Er zijn ieder jaar weer ongeveer 65.000 deelnemers in het verkeer die te maken krijgen met letselschade. Daarvan krijgt twintig procent te maken met letsel als meerijder. De regeling is specifiek bedoeld voor personen die aan de aanrijding geen schuld hebben. Er hoeft dan ook niet te worden uitgezocht voor de inzittende of deze aansprakelijk is.

De regeling is overigens niet van toepassing op de bestuurder van de auto. Er wordt momenteel nog wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid een directe verzekering in te voeren. Daarbij wordt de schade door verzekeraars vergoed aan de eigen verzekerde op het moment dat de bestuurder te maken heeft met letselschade en een ander daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het is vaak zo dat bestuurders zelf aansprakelijk zijn en het is dan ook lastiger om een specifieke regeling voor deze groep in het leven te roepen.