Vergelijken

Premie autoverzekering nog altijd te laag

  • Gepubliceerd op 01-03-2017

De Nederlandsche Bank stelt dat de premie van de autoverzekering nog altijd te laag is als er gekeken worden naar de kosten die de totale schade moeten kunnen dekken. Er wordt door DNB aangedrongen dat verzekeraars actie moeten ondernomen om verlies ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid van motorvoertuigen te bestrijden. Als er geen maatregelen worden genomen, kan dat betekent dat er forse problemen ontstaan. Er zijn door de verzekeraars eenvoudige maatregelen te treffen.

Als de premie van de autoverzekering op dit moment namelijk te laag is ten aanzien van het dekken van de schadelasten ligt het voor de hand om de verzekeringspremie op te schroeven. De verliezen op de WA autoverzekeringen werden vaak gecompenseerd doordat er sprake was van winst op de casco autoverzekeringen. Vanaf 2014 is dat volgens DNB echter al niet meer gelukt. De eerste verhogingen van de premie zijn in 2015 al doorgevoerd. Dat er sprake is van een lage verzekeringspremie is dan ook niet nu pas ontstaan, maar al jaren geleden.

Er zijn inmiddels verzekeraars die de weg van de minste weerstand hebben gekozen en de autoverzekeringspremie op een hoger niveau hebben vastgesteld. Centraal Beheer Achmea heeft laten weten dat met ingang van 13 april 2017 de premie van de merkverzekeringen hoger uitvalt. De dekking voor wettelijke aansprakelijkheid stijgt met 10 procent en de verzekering voor de beperkt casino dekking stijgt met 9 procent. De reden voor de verhoging is dat er sprake is van een toenemende schadelast. Er wordt bovendien verwacht dat er ook de komende jaren sprake zal zijn van een stijging van de schadelast.