Vergelijken

Positie slachtoffer regelen via autoverzekering bij zelfrijdende auto

  • Gepubliceerd op 17-01-2018

Er wordt op 18 januari een voorstel tot wetswijziging behandeld door de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Water. De wijziging in de wet moet voorzien in het experimenteren met zelfrijdende auto’s. Het Verbond van Verzekeraars heeft in dit kader een brief naar de Kamerleden verzonden. De inhoud van deze brief heeft betrekking op het aandacht vragen voor de positie van slachtoffers net als voor de positie van bestuurders. Indien er met een zelfrijdende auto een ongeval wordt veroorzaakt met slachtsoffers vindt het Verbond dat de schade via een autoverzekering snel en goed geregeld moet worden. Dat is nu ook het geval. Verder heeft het Verbond erop gewezen dat de bestuurder in een zelfrijdende auto geen bestuurder meer is, maar een inzittende.

komt de vraag naar voren of het niet verstandiger is om de autoverzekering niet aan de auto te koppelen, maar aan de persoon. Overigens komt deze gedachte ook voort uit het gegeven dat er tegenwoordig enorm veel gebruik wordt gemaakt van deelauto’s. De verzekeraars willen graag meepraten over de invulling van de wetgeving met betrekking tot de inhoud van autoverzekeringen. In de toekomst verandert de positie van de bestuurder wezenlijk op het moment dat er in een zelfrijdende auto wordt gereden. Er dient dan ook sprake te zijn van een herziening als het gaat om de aansprakelijkheid. Als ervoor gekozen wordt om de autoverzekering te koppelen aan de persoon in plaats van aan de zelfrijdende auto is het mogelijk een directe verzekering beschikbaar te stellen. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan door het Verbond.