Vergelijken

Particuliere autoverzekering niet zomaar geschikt voor zakelijk vervoer

  • Gepubliceerd op 07-11-2018

Een particuliere autoverzekering is niet geschikt voor zakelijk vervoer. Bijvoorbeeld als er sprake is van zakelijk vervoer van personen in een privéauto. Dat laatste gebeurt de laatste tijd vooral bij kinderdagverblijven regelmatig. Er is door de kinderdagverblijven gezocht naar alternatieven nu de elektrische wagen voor kindervervoer niet meer te gebruiken is. Er zijn veel kinderen die momenteel in een privéauto van een medewerker vervoerd worden. Bijvoorbeeld om hen van de opvang naar school te brengen en weer op te halen. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten dat er vaak geen dekking is van de autoverzekering als er privéauto’s voor vervoer gebruikt worden. Een particuliere autoverzekering voorziet bijvoorbeeld niet in een dekking voor zakelijk vervoer.

Dat betekent overigens niet dat er mocht er schade ontstaan deze niet voor een vergoeding in aanmerking komt. De polishouder dient zich er echter wel bewust van te zijn dat de schade op hem of haar te verhalen is. Er is dan namelijk geen sprake van een juiste dekking omdat het zakelijk vervoer in een privéauto betreft. Overigens hebben een groot aantal van de consumenten met een particuliere autoverzekering een inzittendenverzekering. De dekkingsgraad hiervan is echter niet helemaal compleet en ook niet als er sprake is van zakelijk vervoer. De kinderopvangmedewerkers krijgen betaald voor het vervoer van kinderen van de opvang naar school. Dat impliceert al dat er sprake is van een zakelijk karakter. Een bestuurder die op particuliere basis kinderen vervoert en een inzittendenverzekering heeft, is wel verzekerd tegen schade als gevolg van ongevallen.