Vergelijken

Verruiming begrip roekeloosheid en invloed op autoverzekering

  • Gepubliceerd op 20-02-2019

Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een nieuwe verkeerswet, waarbij de reikwijdte van het begrip roekeloos rijgedrag wordt vergroot. Dat betekent dat het na de invoering van de wet voor de rechtspraak eenvoudiger is om roekeloos rijgedrag vast te stellen. Er is in dat opzicht een relatie met de dekking van de autoverzekering en dan vooral als het gaat om de WA-verzekering. Het begrip roekeloosheid wordt maar zelden gebruikt in de juridische praktijk. Er zijn meerdere arresten van de Hoge Raad waarin het begrip is beperkt tot een aantal situaties in het verkeer. Bijvoorbeeld bij een vluchtpoging voor de politie op als er sprake is van het houden van een snelheidswedstrijd.

De nieuwe verkeerswet moet ervoor zorgen dat er eerder sprake is van roekeloosheid en past daarvoor de verruiming toe op basis van zeer gevaarlijk rijgedrag. De nieuwe verkeerswet heeft nog een lange weg te gaan. Na de Tweede Kamer dient ook de Eerste Kamer ermee in te stemmen. Overigens keren verzekeraars op basis van de WA-verzekering doorgaans schadevergoeding uit aan derden bij een ongeval dat ontstaan is door roekeloos of gevaarlijk rijgedrag. Het is dan aan de verzekeraar om de schade eventueel weer te verhalen op de verzekerde. Verder hebben de verzekeraars altijd de optie om aanvullende voorwaarden in de polis van de autoverzekering op te nemen. Bijvoorbeeld uitsluitingsgronden om tot uitkering van schadevergoeding over te gaan. Het is echter niet toegestaan dat verzekeraars daar onderling afspraken overmaken in verband met de mededingingswet die van toepassing is.