Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Overzicht schadevrije jaren bij autoverzekering vanaf 2014

Met ingang van het jaar 2014 zal er jaarlijks een overzicht worden verstrekt van het aantal schadevrije jaren aan de verzekerde met een autoverzekering. Dat is wat het Verbond van Verzekeraars onlangs heeft laten weten. Het overzicht zal aan de verzekerden verstrekt worden bij de rekening die elk jaar verzonden wordt,  via de polis of bij het bewijs dat verstrekt wordt voor de premiebetaling. Hierdoor krijgt elke verzekerde met een autoverzekering inzicht in het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Het verstrekken van het overzicht van schadevrije jaren is handig als een verzekerde wil overstappen van autoverzekering naar een andere verzekeraar. Het is dan meteen duidelijk welk aantal schadevrije jaren meegenomen kan worden naar de nieuwe autoverzekering. Op dit moment kunnen verzekerden bij het overstappen naar een andere verzekeraar nog belemmeringen ondervinden met betrekking tot het bepalen van het aantal schadevrije jaren. Er zijn overigens al wel verzekeraars die standaard elk jaar een overzicht bieden van het opgebouwde aantal schadevrije jaren, maar met ingang van 2014 zal elke verzekeraar dat gaan doen.

Met ingang van het jaar 2016 vindt er nog een verandering plaats, want dan gaan alle verzekeraars voor het vaststellen van het aantal schadevrije jaren gebruikmaken van dezelfde tabellen. De verzekeringsmaatschappijen kunnen nog wel extra services bieden, zoals de keuze voor een claimbeschermer. Bij het overstappen naar een andere verzekeraar kunnen deze extra services niet zonder meer worden meegenomen, maar moet er gekeken worden naar wat de andere verzekeraar op dat gebied te bieden heeft.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 19-06-2013

Schadevrije jaren voortaan op polis van de autoverzekering

Er is met ingang van 1 januari 2014 meer inzicht voor de verzekerde met betrekking tot het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Vanaf die datum moeten verzekeraars namelijk op de polis melding doen van het aantal schadevrije jaren dat de verzekerde tot afgifte van de polis heeft opgebouwd. Eerder werd vaak alleen de bonus/malus ladder gebruikt met daarop de aangegeven positie, maar daarmee werd het aantal exacte aantal schadevrije jaren niet altijd duidelijk gemaakt.

Met de invoering van het nieuwe systeem komt er meer duidelijkheid voor de verzekerde over het aantal schadevrije jaren. Hierdoor komt er bovendien meer duidelijkheid indien een verzekerde van autoverzekering wil overstappen, want een herberekening van de nieuwe verzekeraar van het aantal schadevrije jaren zorgde nogal eens voor een onaangename verrassing.

Zo gebeurde het vaak dat de consument bij het overstappen van autoverzekering zelf een verkeerd aantal schadevrije jaren doorgaf, omdat niet duidelijk vermeld stond op de oude verzekeringspolis. Omgekeerd geldt ook dat de consument met het nieuwe systeem niet meer een te laag aantal opgebouwd aantal schadevrije jaren opgeeft, waardoor de nieuwe verzekeraar een te hoge premie in rekening zou brengen.

Overigens blijven de verzekeraars wel het recht behouden om specifieke voorwaarden te blijven hanteren, zoals de mogelijkheid om van een no-claimbeschermer gebruik te maken. Deze beschermingsconstructie zorgt ervoor dat er geen sprake zal zijn van terugval in schadevrije jaren bij het claimen van schade. Bij het overstappen kan de nieuwe verzekeraar wel naar het aantal exacte opgebouwde aantal schadevrije jaren blijven kijken om op basis daarvan de premie vast te stellen.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 22-01-2014

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact