Vergelijken

Wat gebeurt er na een aanrijding?

  • Michael van SlotenGeschreven door Michael van Sloten
  • Laatst aangepast 06-03-2024
  • Gemiddelde leestijd: 1 minuut.

Het kan altijd gebeuren dat je betrokken raakt bij een aanrijding. Als een aanrijding heeft plaatsgevonden zullen er enkele zaken geregeld moeten worden. Het allereerste wat je moet doen is controleren of alle partijen in orde zijn, dat wil zeggen: kijken of er niemand gewond is. Zijn er gewonden? Verleen dan eerste hulp waar dat mogelijk is en vraag om hulp. Laat bij ernstige verwondingen altijd een ambulance komen. Is er niemand gewond? Zorg dan dat andere weggebruikers niet langer gehinderd worden. Zet jullie auto's bijvoorbeeld aan de kant of naar een pompstation/rustplaats.

Let er wel op dat je dit niet moet doen als er ernstige gewonden of zelfs doden zijn. In dat geval is het van belang dat de plaats van het ongeval blijft zoals het is, in verband met onderzoek. Als er geen gewonden (“blikschade”) zijn is het van belang om de schade af te handelen. Blijf hierbij altijd rustig en ga de andere partij niet uitschelden. Het is begrijpelijk dat je kwaad bent als er een aanrijding plaatsvindt, maar met ruzie maken is niemand geholpen. Blijf dus altijd kalm!

Wie is aansprakelijk?

Het eerste wat geregeld moet worden is bekijken wie er aansprakelijk is voor de aanrijding. Soms spreekt dit erg voor zich (bijvoorbeeld als iemand geen voorrang verleend heeft aan de partij die van rechts kwam), in andere gevallen kan het zijn dat hierbij een meningsverschil ontstaat. Probeer er altijd met de andere partij uit te komen. Lukt dit niet? Blijven bijvoorbeeld beide partijen volhouden dat de ander door rood reed? Bel dan de politie. Zij kunnen bemiddelen bij dit soort zaken, en misschien beelden van camera's erbij halen als die toevallig op dat punt hangen.

Als er schade aan de voertuigen is, is het van belang om de verzekeringspapieren goed in te vullen. Doe dit zo snel mogelijk na de aanrijding, zodat deze nog goed in je geheugen gegrift staat. Als het goed is beschikken beide partijen over de juiste papieren hiervoor. Er hoeft echter slechts één exemplaar ingevuld te worden voor de verzekering. Hierop worden de gegevens van beide partijen ingevuld en de situatie beschreven. Eventueel kan één en ander verduidelijkt worden door middel van tekeningen. Ook hier biedt het schadeformulier ruimte voor. Als beide partijen het eens zijn over de beschreven situatie moeten de formulieren getekend worden. Let erop dat je geen handtekening op het schadeformulier zet als je het niet eens bent met de situatie zoals de ander dit aangegeven heeft. Onderteken alleen als je je volledig kunt vinden in de beschreven situatie.

De voorkant van het schadeformulier moet je samen met de andere partij invullen. De achterkant kun je echter gerust thuis doen, hierbij gaat het voornamelijk om adresgegevens. Daar heb je de andere partij uiteraard niet bij nodig.

Tegenwoordig is het ook mogelijk het Europees Schadeformulier online in te vullen. Je kunt hiervoor mobielschademelden.nl gebruiken, veel verzekeraars zijn hierbij aangesloten. Met een video op de website zie je hoe de website werkt en vervolgens kun je deze gaan gebruiken.

Maak foto's, deel contactgegevens

Het is altijd verstandig om ook foto's te maken van de schade. Zo kun je de verzekeringsmaatschappij laten zien hoe erg de schade is. Foto's zeggen namelijk veel meer dan een beschrijving in woorden of een tekening.

Daarnaast is het ook belangrijk om de contactgegevens van getuigen op te schrijven. Mocht er ooit een keer een geschil ontstaan over deze aanrijding, dan kun je hen altijd nog vragen om je te ondersteunen. Op dat moment lijkt het misschien overdreven, zeker als jij en de andere persoon het met elkaar eens zijn, maar er kan altijd nog iets voorvallen waarbij je de hulp van de getuigen in kunt schakelen.

Schade declareren

Als je schade hebt wil je deze natuurlijk vergoed hebben. Als de andere partij schuldig is aan het ongeval, dan kun je deze schade bij je verzekering declareren. De verzekeraar zal de schade vervolgens weer verhalen op de verzekering van de andere partij. Ook als je zelf casco verzekerd bent en de schade zelf veroorzaakt hebt kun je dit aangeven bij je verzekering. Zij bekijken vervolgens op je recht hebt op een vergoeding. Uit deze procedure kan nog geen lang (juridisch) touw trekken ontstaan, echter zal de verzekeraar dat voor je regelen.

Gevolgen

Er van uitgaande dat jij niet de schuldige bent aan de aanrijding, dan zal de schade aan de auto, ook wel blikschade, vergoed worden. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met letsel als een whiplash? Voor dergelijke letselschade kun je ook de ‘schuldige’ aansprakelijk stellen. Het is voor zulke lastige gevallen handig om een advocaat te gebruiken, dit kan je eigen advocaat zijn of die via de rechtsbijstand van je autoverzekering.

Buiten letselschade heeft een aanrijding waarbij je zelf niet de schuldige bent vaak geen gevolgen voor jouw eigen autoverzekering. Mocht je zelf wel de schuldige zijn, dan zullen je schade vrije jaren fors teruglopen en de maandelijkse premie oplopen.