Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

ANWB autoverzekering onderzoek naar verkeersovertredingen

Het ANWB autoverzekering onderzoek naar verkeersovertredingen biedt inzicht in verschillende situaties en doelgroepen. Zo blijkt dat twintig procent van de automobilisten ouder dan 65 jaar fout parkeert en dat een kwart van alle jongeren de smartphone gebruikt tijdens het rijden.

Er zijn nog meer resultaten naar voren gekomen uit het ANWB autoverzekering onderzoek naar verkeersovertredingen. Zo heeft bijna negentig procent van alle automobilisten in Nederland wel eens een overtreding in het verkeer begaan. De verkeersovertredingen variëren daarbij van te hard rijden tot bellen achter het stuur en van parkeren op een plek waar dat niet mag tot door het rode licht rijden.

De oudere automobilisten maken tijdens het rijden de meeste overtredingen, maar daar is geen specifieke overtreding voor aan te wijzen. De diversiteit van de overtredingen in het verkeer door de automobilist van 65 jaar of ouder is groot. Parkeren waar dat niet is toegestaan, te hard rijden, een straat met eenrichtingsverkeer van de verkeerde kant inrijden en door rood rijden zijn voorbeelden van de overtredingen die ouderen begaan net als het niet dragen van een autogordel.

Bij jongeren geldt dat te hard rijden de meest begane verkeersovertreding is, want maar liefst tachtig procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft dat laten weten. Naast het gebruik van de smartphone achter het stuur komt bij de jongeren het door rood rijden ook nogal eens voor. Alle respondenten die aan het ANWB autoverzekering onderzoek naar verkeersovertredingen hebben meegedaan, hebben te kennen gegeven niet onverzekerd rond te rijden. Alle deelnemers hebben dan ook een autoverzekering afgesloten.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 22-10-2014

Onderzoek ANWB autoverzekering naar onzekerheid automobilisten

Er is een onderzoek uitgevoerd door Multiscope op verzoek van ANWB autoverzekering, waarin de onzekerheid van automobilisten centraal staat. Uit het onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat iedere automobilist wel eens onzeker is in het verkeer. Het onderzoek is onder duizend automobilisten gehouden en ook mannelijke bestuurders blijken onzeker te zijn in het verkeer. De ervaring in het rijden speelt wel een rol, maar is geen garantie voor het zelfvertrouwen tijdens deelname in het verkeer.

Op de website van de ANWB is in het kader van de autoverzekering en de resultaten van het onderzoek een top 5 samengesteld met onzekerheden waar bestuurders wel eens mee te maken hebben. Op de eerste plaats staat de onzekerheid ten aanzien van de verkeersregels zoals deze in het buitenland gelden. Rijden in het donker volgt op de tweede plaats en op de derde plaats staat de onzekerheid ten aanzien van de toegestane snelheid op de snelweg. De betekenis van verlichte lampjes op het dashboard lijken ook tot onzekerheid te leiden, want dit aspect komt op de vierde plaats in de top 5 met onzekerheden. De lijst wordt aangevuld met bijzondere verrichtingen, waar meerdere automobilisten zich onzeker over voelen.

Uit de top5 met onzekerheden voor automobilisten blijkt dat de verkeersregels in het buitenland de meeste onzekerheid opleveren. De verkeersregels en verkeersborden zijn niet in alle landen gelijk en dat kan uiteraard direct tot onzekerheid leiden bij het rijden in het buitenland. Met betrekking tot de autoverzekering is uit het onderzoek gebleken dat maar één procent twijfels heeft over de juistheid van de dekking.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 19-11-2014

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact