Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Consumenten oververzekerd bij autoverzekering

Een groot aantal consumenten in Nederland is oververzekerd voor de autoverzekering en vaak dubbel verzekerd bij andere typen verzekeringen. Een te hoge dekking of een te hoge premie komt veelvuldig voor bij autoverzekeringen, zodat de consument een dief is van de eigen portemonnee. Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat vijfenveertig procent van de respondenten heeft laten weten voor geen enkele verzekering een overstap te hebben gemaakt in de afgelopen drie jaren. Daardoor betalen de consumenten op jaarbasis in principe te veel geld voor verzekeringen, zoals de autoverzekering.

De consument heeft weinig zin om elk jaar weer de verzekeringen onder de loep te nemen om te bekijken waar er voordeel behaald kan worden. Dat is ook de reden waarom er in verhouding weinig mensen overstappen naar een andere verzekeraar. Met betrekking tot de autoverzekering is het niet slim dat er niet naar de dekking wordt gekeken. Zo blijkt dat bijna vijftig procent van de ondervraagden een all risk verzekering heeft voor een auto die de leeftijd van vier jaar al is gepasseerd. Aangeraden wordt altijd om de all risk verzekering voor auto’s met een leeftijd vanaf drie jaar om te zetten naar een beperkt cascodekking.

Een dubbele dekking komt ook vaak voor bij autoverzekeringen. Indien er sprake is van pechhulp via de autoverzekering en de verzekerde is ook lid van de ANWB dan wordt er dus in feite dubbel betaald voor een gelijke service. De meeste verzekerden weten niet dat zij oververzekerd zijn of een dubbele dekking hebben en dat kan zomaar driehonderd euro per jaar schelen.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 20-03-2013

Automobilisten te vaak overzekerd met dure autoverzekering

In Nederland heeft een groot aantal automobilisten een te dure autoverzekering ten opzichte van de waarde van de auto. Het gaat zelfs om miljoenen autobezitters die een veel goedkopere autoverzekering zouden kunnen afsluiten en een wa veerzekering of verzekering met beperkt casco kunnen afsluiten in plaats van een dure all risk dekking aan te houden.

Maar liefst drie miljoen wagens die 10 jaar oud zijn of ouder hebben nog altijd een kwart van de verzekerden een all risk dekking en dat terwijl deze dekking de waarde van de auto niet meer dekt. Voor twee miljoen wagens van 10 jaar en ouder geldt dat er nog sprake is van een beperkt casco dekking en een deel van de wagens met een leeftijd tussen 6 en 10 jaar heeft een all risk autoverzekering.

Er wordt door miljoenen autobezitters per maand dan ook te veel geld betaald voor een all risk autoverzekering. De all risk dekking kent namelijk de hoogste premie en voor auto’s vanaf jaar wordt aangeraden om alleen een wa dekking te nemen. Door de oververzekering van de wagens laten de verzekerden in totaal een half miljard euro per jaar liggen. Per maand kan het per verzekerde die overstapt van een all risk dekking naar een autoverzekering met een wa dekking al tientallen euro’s schelen. De automobilisten in Nederland kunnen dan ook flink bezuinigen als er eens goed naar de polis van de autoverzekering wordt gekeken. Het is dan ook raadzaam om op basis van de leeftijd van de wagen een passende dekking te kiezen.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 25-09-2013

Veel bestuurders oververzekerd met autoverzekering

Er is onlangs een onderzoek uitgevoerd door Pricewise in samenwerking met Motivication en daaruit blijkt dat veel bestuurders oververzekerd zijn met de autoverzekering. Het zijn vooral de mannen die wat dat betreft de waarde van de eigen auto op een te hoog niveau schatten. Aan het onderzoek hebben duizend respondenten meegedaan en daarbij is er onder meer gekeken naar de dagwaarde en het bouwjaar van de auto die in de autoverzekering is ondergebracht. De resultaten laten zien dat op basis van de gegevens uit het onderzoek er in 40 procent van de gevallen sprake is van oververzekering.

Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat 6 procent onvoldoende verzekerd blijkt te zijn. Het hoogste percentage van oververzekering is te vinden bij de auto’s die een beperkt casco verzekering hebben. Dat percentage komt uit op maar liefst 60 procent en voor de all risk autoverzekering komt het percentage van oververzekering uit op 46 procent. Verder geldt dat voor de auto’s, waar alleen een WA verzekering voor is afgesloten dat 20 procent daarvan onderverzekerd blijkt te zijn. Voor deze auto’s geldt dat een ruimere dekking beter zou zijn op basis van de dagwaarde en het bouwjaar van de auto.

De oververzekering heeft vooral betrekking op de dagwaarde van de auto, waarbij verzekerden de dagwaarde van de eigen auto te hoog schatte. Pricewise stelt dat de dagwaarde na ongeveer zes tot acht jaar ten opzichte van de nieuwwaarde met 65 procent daalt. Het is dan ook niet aan te raden om voor auto’s met een dergelijke leeftijd een all risk verzekering af te sluiten.

 


Geschreven voor Auto-Verzkering.net op 28-01-2015

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact