Alleen de allerbeste verzekeraars voor u!

Autoverzekeringen top 3

Alle verzekeraars

Autoverzekering opzeggen

Er kunnen allerlei redenen te bedenken zijn waarom mensen hun autoverzekering opzeggen. Het opzeggen van een autoverzekering moet volgens de voorwaarden van de verzekeraar gebeuren, waarbij er met onderstaande punten rekening gehouden kan worden als legitieme reden voor opzegging.

- Verkoop van de auto
- Total loss situatie van auto
- Autodiefstal
- Wijziging in polisvoorwaarden of premie
- Einde overeenkomst

Route-Mobiel


De verzekeraars verlangen over het algemeen een schriftelijke opzeggen van de autoverzekering en daarom is het verstandig om dat in een aangetekende vorm te doen. Er zijn ook verzekeraars die een opzegservice bieden en voor jou de oude verzekering beëindigen en soms wordt de gelegenheid geboden om de verzekering online of telefonisch te stoppen. Let er altijd op dat er een bevestiging van de opzegging wordt gegeven.

Vrijwaringsbewijs bij sloop of verkoop
VrijwaringsbewijsBij de verkoop of sloop van een auto is het nodig om een vrijwaringsbewijs aan de verzekeraar te tonen. Dat houdt namelijk in dat de verzekerde geen eigenaar meer is van de auto, zodat de autoverzekering kan worden beëindigd.

Ook claims, zoals verkeersboetes kunnen je dan niet meer aangerekend worden. Stuur een kopie van het vrijwaringsbewijs binnen een maand naar de verzekeraar, zodat je niet nog een maand langer premie bent verschuldigd.

Wie een nieuwe auto koopt en de andere verkoopt kan dezelfde autoverzekering bij de huidige verzekeraar behouden onder dezelfde voorwaarden. Een premiewijziging kan wel plaatsvinden, want die is mede afhankelijk van de waarde van de auto.

Autoverzekering schorsen
Wie een auto heeft verkocht en tijdelijk niet in het bezit is van een andere auto kan de bestaande autoverzekering schorsen. Wordt er dan een andere auto gekocht dan kan deze op de bestaande polis worden vermeld. Het schorsen van de autoverzekering kost geen geld.

Wijziging in premie of voorwaarden
De premie en de voorwaarden mogen door de verzekeraar tussentijds gewijzigd worden, maar dat geeft de verzekerde wel het recht om de polis op te zeggen. Daarbij moet wel de opzegtermijn in acht worden genomen, die meestal een maand bedraagt.

Zeg een oude autoverzekering pas op als je bij de nieuwe verzekeraar geaccepteerd bent!

Copyright - 2014 2017 Auto-verzekering.net Alle rechten voorbehouden
Veelgestelde vragen | Disclaimer | Contact