Vergelijken

Verzekeraars laten vaker ouderen toe tot autoverzekering

  • Gepubliceerd op 29-08-2012

Verzekeringsmaatschappijen staan tegenwoordig meer open voor ouderen, die een autoverzekering willen afsluiten. In 2010 had de helft van de verzekeringsmaatschappijen daar nog moeite mee en werd ouderen zelfs de toegang tot het afsluiten van een autoverzekering ontzegd. Daar is nu wel verandering in gekomen, want de autobezitters met een leeftijd van 65 jaar worden nu door meer verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd. Dat gaat echter wel gepaard met een hogere prijs, want het risico op schade die door ouderen veroorzaakt wordt, is nog altijd hoger vinden de verzekeraars.

Nationale Nederlanden is een van de verzekeraars die ten aanzien van de acceptatie van ouderen voor de autoverzekering deze maand wijzigingen heeft doorgevoerd. Deze verzekeraar hanteert het standpunt dat de verzekeringspremie van diverse factoren afhankelijk is, waarbij de leeftijd van de verzekerde een belangrijke rol speelt. Eerder accepteerde de Nationale Nederlanden autobezitters met een leeftijd boven de 75 jaar niet. De wijziging die is doorgevoerd heeft betrekking op het laten vervallen van deze leeftijdsgrens, zodat ouderen de auto nu ook bij deze verzekeraar kunnen verzekeren. De prijs daarvoor wordt betaald door de hogere premie in vergelijking met jongere autobezitters.

De gezondheid van ouderen neemt minder snel af en dat is een van de redenen om de leeftijdsgrens te laten vallen. Ouderen veroorzaken meer schade en dat zorgt wel voor een hogere premie. FBTO en Centraal Beheer Achmea hebben ook een speciaal beleid voor de ouderen. Wie boven de 70 jaar is en de auto bij een van deze verzekeraars wil onderbrengen, zal namelijk een premietoeslag moeten betalen.