Vergelijken

Premie autoverzekering stijgt voor jonge automobilisten

  • Gepubliceerd op 14-11-2012

De jonge automobilisten krijgen het de komende jaren voor hun kiezen, want zij kunnen rekening houden met een forse stijging van de premie van de autoverzekering. De verhoging van de premie van de verzekering komt onder meer voort uit het gegeven, dat jonge automobilisten meer schade veroorzaken. Op dit moment betalen jongeren al meer premie dan oudere bestuurders, maar het verschil zal in de toekomst nog groter gaan worden.

He zou zelfs zo kunnen zijn dat de premie voor de autoverzekering op jaarbasis met 100 euro zal stijgen. Meerdere personen die actief zijn in de verzekeringsbranche verwachten een forse stijging. Er wordt gesteld dat de premie die de jonge automobilisten op dit moment betalen te laag zou zijn, hoewel de jongeren al meer geld betalen voor het verzekeren van de auto dan de oudere bestuurders.

Aangezien jongeren een grote risicogroep vormen op het veroorzaken van schade in het verkeer en de huidige premie voor deze groep te laag is als er gekeken wordt naar de totale omvang van de schade, ligt een forse stijging van de premie voor de hand. De jonge automobilisten kunnen zich dus opmaken voor een verhoging van de premie. Overigens betalen de oudere bestuurders in verhouding tot de omvang van de schade die deze groep veroorzaakt een te hoge premie. Oudere bestuurders rijden voorzichtig en vormen dus een lager risico. Door deze verhoudingen leiden de verzekeraars op het totaal aan polissen geen verlies. Het enige waar de jonge automobilisten hun voordeel mee kunnen doen is te profiteren van de concurrentieslag tussen verzekeraars om zo een goedkope autoverzekering af te sluiten.