Vergelijken

Digitale polis beperkt verstrekt bij afsluiten autoverzekering

  • Gepubliceerd op 26-12-2012

Bij het online afsluiten van een autoverzekering verstrekt slechts de minderheid van de verzekeraars een digitale polis aan de verzekerde. Het blijkt namelijk dat ongeveer 27 procent van de verzekeraars direct een digitale polis aan de consument verstrekt op het moment dat er online een autoverzekering wordt afgesloten. De wettelijke mogelijkheden zijn er al een aantal jaren om een digitale polis te verstrekken, maar in de praktijk wordt daar dus nog weinig gebruik van gemaakt.

Het is een gemiste kans voor de verzekeraars die een autoverzekering aanbieden om geen digitale polis te verstrekken. Het schijnt namelijk een grote invloed te hebben op de klanttevredenheid als de verzekerde via de digitale weg de polis kan ontvangen. Verzekeraars hebben altijd oog voor het verhogen van de klanttevredenheid, maar er wordt voorbij gegaan aan de mogelijkheid om klanten digitaal tegemoet te komen. Grote verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Unive en de ANWB zijn partijen die niet gelijk een digitale polis aanbieden.

De techniek staat het automatisch accepteren van aanvragen voor een autoverzekering overigens niet in de weg. Digitale polissen mogen bovendien sinds de aanpassing van de wetgeving in 2010 op rechtsgeldige wijze worden verstrekt. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals een elektronische handtekening en instemming van de verzekerde om de polis digitaal te ontvangen.

Overigens blijkt dat bij ongeveer de helft van de online aanvragen voor een autoverzekering er direct acceptatie volgt, maar in slechts een zeer beperkt aantal gevallen werd daarbij ook meteen een digitale verzekeringspolis verstrekt aan de consument.