Vergelijken

No-claimkorting autoverzekering wijzigt niet bij autodiefstal

  • Gepubliceerd op 23-01-2013

Autodiefstal is aan de orde van de dag en wie daarmee te maken krijgt, zal afhankelijk van het type autoverzekering nog een schadevergoeding kunnen krijgen. Bij een wa-verzekering vindt er geen vergoeding plaats, maar als er sprake is van een autoverzekering met een casco dekking, dan wordt er wel een schadevergoeding verstrekt door de verzekeraar. Bij het indienen van een schadeclaim heeft dat vaak gevolgen voor de no-claimkorting, maar dat is bij een claim ingevolge autodiefstal niet het geval.

De no-claimkorting wordt over het algemeen lager indien er een schadeclaim wordt ingediend. Diefstal van een auto heeft echter geen gevolgen voor de hoogte van de premie, zodat de verzekerde niet ook nog eens geconfronteerd wordt met een hogere premie nadat de auto is gestolen. Overigens stellen de verzekeraars wel voorwaarden met betrekking tot de beveiliging van de wagen.

In de polis van de autoverzekering staan de voorwaarden voor beveiliging van de auto opgenomen om bij diefstal voor een schadevergoeding in aanmerking te komen. Indien de verzekerde niet aan deze gestelde voorwaarden voldoet, dan kunnen er wel gevolgen aan verbonden zijn. De verzekeraar kan in dat geval de schade bijvoorbeeld niet vergoeden en daarbij ook nog eens de no-claimkorting lager vaststellen, zodat er in het vervolg een hogere premie moet worden betaald. Bij nieuwe auto’s wordt trouwens bij de ontwikkeling ervan al een beveiligingssysteem ingebouwd, maar het is altijd aan te raden om bij het afsluiten van een autoverzekering de voorwaarden met betrekking tot de eisen van beveiliging door te nemen. Dat voorkomt vervelende verrassingen in de toekomst.