Vergelijken

Stappenplan bij indienen klacht over autoverzekering

  • Gepubliceerd op 20-02-2013

Eigenaren van een auto hebben in elk geval een verplichte autoverzekering, maar wat zijn de mogelijkheden als de verzekerde een klacht heeft? Bijvoorbeeld als er sprake is van het niet vergoed krijgen van schade of als blijkt dat een opgezegde verzekering te lang doorloopt. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de eerste weg bij het hebben van een klacht de gang naar de eigen verzekeraar is.

De kans is altijd aanwezig dat er geen oplossing komt indien de klacht bij de verzekeraar wordt ingediend, maar dan zijn er nog een aantal andere wegen te bewandelen. Op de website van de verzekeraar is te achterhalen welke stappen er ondernomen moeten worden om de klachtenprocedure met betrekking tot de autoverzekering in gang te zetten. Het is natuurlijk verstandig om de klacht niet telefonisch door te geven, maar om de klacht per e-mail of per post in te dienen.

Indien de verzekeraar de verzekerde bericht dat de klacht niet gegrond is of niet opgelost kan worden, dan is de volgende stap het opnemen van contact met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Deze stichting kan beschouwd worden als een ombudsman op financieel gebied. Als de klacht door deze ombudsman als gegrond wordt beschouwd, dan kan er een voorstel of aanbeveling volgen in de richting van de verzekeraar. De verzekeraar is echter niet verplicht om gehoor te geven aan het voorstel van de financiële ombudsman. In dat geval is er nog een mogelijkheid om naar de Geschillencommissie te gaan en daar de klacht over de autoverzekering neer te leggen.