Vergelijken

Rijgedrag automobilist van invloed op premie autoverzekering

  • Gepubliceerd op 10-04-2013

Er liggen plannen klaar van verzekeraars om het rijgedrag van automobilisten te controleren, waarbij er gebruik zal worden gemaakt van applicaties op smartphones. Een automobilist die bijvoorbeeld vaak met een te hoge snelheid rijdt of zich veel op drukke verkeerslocaties bevindt, zal dan een hogere premie autoverzekering moeten betalen. Een automobilist die zich keurig aan de regels houdt kan korting krijgen op de premie van de autoverzekering.

In Engeland is er een pilot van start gegaan op initiatief van adviesbureau Towers Watson en provider Vodafone en in samenwerking met de verzekeraar AIG. Er wordt met behulp van applicaties een analyse gemaakt van het rijgedrag per autobestuurder op basis waarvan de hoogte van de premie van de autoverzekering wordt vastgesteld.

In ons land worden er gesprekken gevoerd met diverse verzekeraars, zoals Delta Lloyd en het is mogelijk om aan het einde van dit jaar een dergelijke polis aan te bieden. Het systeem van het rijgedrag dat invloed heeft op de hoogte van de premie van de autoverzekering is niet helemaal vreemd, want de verzekeraars werken in Nederland met het zogenoemde bonus/malus systeem. Het nieuwe idee gaat echter wel verder, want daarbij wordt het specifieke rijgedrag van de automobilist bepalend voor de hoogte van de premie.

De verzekeraar Delta Lloyd is van mening dat de premies op deze wijze meer eerlijker worden vastgesteld en dat bovendien bestuurders zich meer bewust zullen worden van het rijgedrag. De bewustwording leidt dan niet alleen tot een lagere premie, maar zou dan ook weer tot minder schadegevallen moeten leiden.