Vergelijken

Premie autoverzekering vaak niet op tijd betaald

  • Gepubliceerd op 26-06-2013

Er zijn steeds meer autobezitters die de premie van hun autoverzekering niet op tijd betalen. De autobezitters die te laat betalten realiseren zich vaak niet dat de te late betaling van de premie van de autoverzekering grote gevolgen kan hebben als er zich een ongeluk of schadegeval voordoet. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen namelijk bij het niet tijdig ontvangen van de premie van de verzekering de dekking opschorten, zodat eventuele schade niet vergoed zal worden.

Uit een door Independer gehouden onderzoek is gebleken dat van de 53.000 autobezitters er 2,4 procent de premie van de autoverzekering niet tijdig heeft betaald in de eerste vier maanden van dit jaar. In vergelijking met de eerste vier maanden van 2012 is dat een stijging van 1,2 procent. De te late betaling van de premie van de autoverzekering heeft betrekking op de autobezitters die niet binnen de periode van dertig dagen nadat de betalingstermijn verstreken is betaald heeft.

Als een premie van een autoverzekering niet op tijd voldaan wordt, dan kan de autobezitter bij het ontstaan van schade daar zelf de portemonnee voor trekken. Bij een achterstand in betaling van dertig dagen wordt de dekking door de verzekeraar met terugwerkende kracht opgeschort. Bovendien loopt de autobezitter het risico dat er een boete wordt opgelegd in verband met het onverzekerd rijden in de auto. Het bedrag van de boete bedraagt 390 euro.

Uit het gehouden onderzoek is overigens gebleken dat het vooral de jongeren zijn met een autoverzekering die de premie niet tijdig betalen aan de verzekeraar.