Vergelijken

Waarschuwing claimen ruitschade via autoverzekering

  • Gepubliceerd op 31-07-2013

Verzekeringsmaatschappijen hebben een waarschuwing naar buiten gebracht in verband met ruitschade die geclaimd wordt via de autoverzekering. Er zijn namelijk weer herstelbedrijven gesignaleerd die ruitschade aan de auto herstellen en daarbij met de rekening sjoemelen. Er zijn bij diverse verzekeringsmaatschappijen al meldingen binnengekomen van verzekerden die een rekening hebben ontvangen van een herstelbedrijf die de ruitschade heeft hersteld. De kosten van het herstellen van de ruitschade zijn in veel gevallen al echter voldaan door de verzekeraar, zodat verzekerden die de extra rekening betalen als het ware dubbel betalen.

Het zijn vooral herstelbedrijven die zich mobiel opstellen en diensten op bijvoorbeeld parkeerplaatsen bij supermarkten aanbieden. De diensten worden vanuit een tent aangeboden waar een tekst op spandoeken staat vermeld met de mededeling dat sterretjes ter plekke gratis gerepareerd worden. Wie gebruikmaakt van deze diensten moet een machtiging ondertekenen waarin is opgenomen dat het bedrag van de schade op de autoverzekering zal worden verhaald. De verzekerde declareert vervolgens het bedrag bij de verzekeraar, maar krijgt daarna ook nog eens een rekening toegezonden van het mobiele herstelbedrijf met de mededeling dat de kosten binnen enkele dagen voldaan moeten worden om reden dat de kosten niet door de verzekeraar gedekt zouden zijn.

Er wordt door de herstelbedrijven bovendien al snel gedreigd om een incassobureau in te schakelen als de rekening niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan. Een groot aantal van de verzekerden betaalt de rekening om problemen te voorkomen. Er wordt geadviseerd om bij de ontvangst van een dergelijke rekening eerst contact op te nemen met de eigen verzekeraar om navraag te doen.