Vergelijken

Verzekerden slachtoffer van schadeherstelbedrijven

  • Gepubliceerd op 27-11-2013

Consumenten met een auto die een autoverzekering hebben afgesloten, waarbij voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van het herstel van schade bij daarvoor geselecteerde schadeherstelbedrijven lijken van de overeenkomst tussen de verzekeraar en garages het slachtoffer te worden.

Zo komt het regelmatig voor dat schadeherstelbedrijven die een overeenkomst hebben met de verzekeraar waar de autoverzekering door de consument is afgesloten voertuigen herstellen met namaakonderdelen. De consument kan door deze werkwijze en door andere bezuinigingstactieken van schadeherstelbedrijven het slachtoffer worden. Zo is het mogelijk dat door de betreffende werkwijze met namaakonderdelen de fabrieksgarantie op het voertuig komt te vervallen.

De verzekerden gaan naar dergelijke schadeherstelbedrijven om schade aan de auto te laten herstellen doordat de verzekeraar waar de autoverzekering is afgesloten afspraken met schadeherstelbedrijven heeft gemaakt. De bij de verzekeraar aangesloten herstelbedrijven duperen de klanten door hun werkwijze, maar als de verzekerde naar een eigen gekozen garage gaat, dan heeft dat weer andere nadelen tot gevolg.

Als een automobilist met een autoverzekering die voorwaarden stelt ten aanzien van de keuze voor schadeherstelbedrijven voor het herstellen van schade en een andere garage uitkiest, dan kost dat geld. De weigering om naar een bij de verzekeraar aangesloten herstelbedrijf te gaan kost elke keer geld en kan per schadesituatie zeker enkele honderden euro’s bedragen. Er kan door de verzekeraar bij een dergelijke handelswijze van de verzekerde namelijk een bedrag aan eigen risico in rekening worden gebracht. Dat bedrag aan eigen risico hoeft niet betaald te worden als de verzekerde de auto laat herstellen of repareren door een bij de verzekeraar aangesloten herstelbedrijf.