Vergelijken

Aantal gemoedsbezwaarde personen zonder autoverzekering stijgt

  • Gepubliceerd op 04-12-2013

Het aantal gemoedsbezwaarde personen, dat vanwege een geloofsovertuiging geen autoverzekering afsluit is aan het stijgen. Op dit moment is ongeveer een aantal van vijfduizend voertuigen in Nederland onverzekerd vanwege de vrijstelling voor het afsluiten van een autoverzekering. Indien er sprake is van een ongeluk met een auto, waarvan de eigenaar volgens zijn geloofsovertuiging geen autoverzekering heeft afgesloten, kan de schade worden afgehandeld door het Waarborgfonds. Zo krijgt de tegenpartij wel een vergoeding, maar het geld wordt wel verhaald op de persoon die geen autoverzekering heeft afgesloten.

Bij de RDW staan de voertuigen zonder autoverzekering in verband met geloofsovertuiging geregistreerd onder de code CWRAM 999. De code houdt in dat er sprake is van een ontheffing van de plicht tot het verzekeren van de auto. Overigens kan een dergelijke ontheffing bij de Sociale Verzekeringsbank worden aangevraagd, maar gelden er wel strenge voorwaarden om de ontheffing te krijgen. De personen met een ontheffing van de verzekeringsplicht zijn overigens wel gehouden om jaarlijks een bedrag te betalen, dat bestemd is voor het Waarborgfonds. Deze betaling wordt echter niet gezien als een verzekeringspremie.

Met ingang van 2008 is het aantal gemoedsbezwaarde personen dat de auto niet heeft verzekerd gaan stijgen. In 2008 waren er nog 4001 voertuigen onverzekerd met een vrijstelling van de verzekeringsplicht en dat aantal is met ongeveer vierhonderd onverzekerde voertuigen gestegen.

Vorig jaar was er 22 keer sprake van een voertuig dat op basis van de vrijstelling van de verzekeringsplicht betrokken is geweest bij een ongeval met schade en kwam het totale schadebedrag uit op 194.000 euro.