Vergelijken

Besparen op autoverzekering minder belangrijk

  • Gepubliceerd op 05-02-2014

Het besparen op de premie van de autoverzekering lijkt voor een groot deel van de consumenten in Nederland minder belangrijk te zijn in verhouding tot het besparen op de premie van de zorgverzekering. Daar waar de consumenten aan het einde van het jaar massaal de premies van de zorgverzekering gaan vergelijken, wordt dat voor de premie van de autoverzekering maar door een beperkt aantal mensen gedaan. Dat kan wellicht verklaard worden doordat de zorgverzekering in de laatste maanden van het jaar in de belangstelling komt te staan, want dat is de periode wanneer er overgestapt kan worden naar een andere verzekeraar.

Wat echter opvallend is en uit een onderzoek van het Gfk in opdracht van Allsecur is gebleken, is dat vijftig procent van de verzekerden die geld heeft bespaard door over te stappen naar een andere zorgverzekering niet omkijkt naar de mogelijkheid om ook geld te besparen op de premie van de autoverzekering.

De verzekeringen zijn vorig jaar door de verhoging van de assurantiebelasting hoger geworden en de verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden, hebben grotendeels de premie voor de autoverzekering verhoogd. Toch lijkt dat voor velen geen aanleiding te zijn om over te stappen naar een andere autoverzekeraar.

Het onderzoek wijst uit dat consumenten om de vier jaar van zorgverzekeraar wisselen en voor het wisselen van autoverzekering geldt dat er slechts één keer in de zeven jaar sprake van is. Er kan echter tot wel 187 euro per jaar bespaard worden als er wel enige aandacht en tijd wordt besteed aan het vergelijken van de premies van autoverzekeringen.