Vergelijken

Vergoeding stormschade bij autoverzekering

  • Gepubliceerd op 05-03-2014

In Nederland woedt er regelmatig een storm en dat kan schade aan de auto tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld door omvallende bomen of weggewaaide dakpannen die bovenop de auto terechtkomen. Wie te maken krijgt met stormschade aan de auto, kan echter niet altijd met succes een beroep doen op de autoverzekering. Autobezitters met alleen een WA autoverzekering komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een vergoeding van de stormschade aan de auto. Bij een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid wordt namelijk alleen schade vergoed die aan derden is toegebracht.

Als er sprake is van een beperkt cascodekking of een all risk verzekering, dan is het mogelijk dat de stormschade aan de auto wel op grond van de autoverzekering wordt vergoed. Het hangt dan echter van de voorwaarden af die in de polis zijn opgenomen wat er wordt vergoed. Verzekeraars kunnen namelijk op verschillende manieren omgaan met stormschade.

Bovendien zijn er verzekeraars die na het claimen van stormschade aan de auto de premie voor de autoverzekering verhogen. Als er sprake is van een eigen risico dan geldt het bedrag van het eigen risico ook voor de schade aan de auto die door een storm is veroorzaakt. Overigens geldt vaak wel dat het aantal schadevrije jaren niet wordt gewijzigd als het gevolg van het claimen van stormschade.

Verzekeraars zullen bij claims op basis van stormschade altijd controleren of er sprake is geweest van een storm. Daarbij wordt de norm van windkracht 7 of meer gehanteerd door de verzekeraars. Het KNMI hanteert voor storm echter een windkracht van 9 of meer.