Vergelijken

Ruim 50.000 consumenten betalen te hoge premie autoverzekering

  • Gepubliceerd op 09-04-2014

Er zijn in Nederland meer dan vijftigduizend consumenten die een te hoge premie voor de autoverzekering betalen omdat er geen rekening wordt gehouden met schadevrije jaren die in het verleden door de verzekerde zijn opgebouwd. Dat komt doordat verzekeraars de schadevrije jaren niet meer meetellen voor de no-claimkorting als er gedurende een jaar geen autoverzekering is afgesloten.

Na een autoloos jaar raken consumenten bij tweederde van de verzekeraars hun eerder opgebouwde schadevrije jaren kwijt. Zodra er wel weer een auto in het bezit komt en er een autoverzekering moet worden afgesloten tellen de schadevrije jaren niet meer mee en moet de automobilist opnieuw beginnen met de opbouw. De no-claimkorting is in dat geval niet meer van toepassing en de nieuwe premie kan tot wel drie keer meer uitvallen dan de premie die de laatste keer voor een autoverzekering is betaald. Om weer op hetzelfde kortingsniveau te komen kan er wel een periode van tien jaar overheen gaan. In totaal betaalt de verzekerde over al die jaren dan duizenden euro’s aan premie meer.

Schadevrije jaren leveren altijd een aanzienlijke korting op de premie van de autoverzekering op en consumenten worden door de beschreven handelswijze dan ook benadeeld door de meeste verzekeraars. Er wordt voor gepleit om niet in één keer het aantal schadevrije jaren af te nemen, maar voor elk niet-verzekerd jaar één schadevrij jaar in mindering te brengen. Zo kan de afbouw gelijk worden gesteld aan de opbouw van schadevrije jaren, waarbij de verzekerde per verzekeringsjaar ook één schadevrij jaar kan opbouwen.