Vergelijken

Plotseling forse premieverhoging autoverzekering

  • Gepubliceerd op 23-04-2014

Het kan voorkomen dat voor de aanvang van een nieuw verzekeringsjaar voor de autoverzekering ineens een hogere premie in rekening wordt gebracht.  Zo zijn er voorbeelden van verzekerden die ineens geconfronteerd werden met een verhoging van de premie van de autoverzekering van meer dan twintig procent. Zonder dat er zich overigens een schadegeval had voorgedaan of dat de verzekerde een bepaalde leeftijdsgrens bereikte.

Een van de redenen waarom er ineens een premieverhoging doorgevoerd kan worden is bijvoorbeeld de leeftijd van de auto. Het blijkt namelijk dat oudere auto’s statistisch gezien een groter risico op schade zouden lopen. Een andere reden dat een premieverhoging kan worden doorgevoerd is de locatie waar men woonachtig is. Een verzekerde die in een gebied woont waar de schadelast groter is dan gemiddeld, kan geconfronteerd worden met een hogere premie van de autoverzekering. Dat een verzekerde al jaren zonder schade heeft gereden, is niet daar niet van op invloed.

Verzekeraars kunnen zich beroepen op statistieken die betrekking hebben op schade. Het geval is echter dat het veelal hun eigen statistieken zijn en dat verzekerden daar geen enkel inzicht in hebben. Wie met een hogere premie van de autoverzekering wordt geconfronteerd, kan natuurlijk van de gelegenheid gebruikmaken om over te stappen naar een andere verzekeraar.

De eerste stap die gezet kan worden is het aangeven bij de eigen verzekeraar dat de verhoging niet geaccepteerd wordt. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan is het tijd om een vergelijking te maken tussen verschillende autoverzekering om ergens anders goedkoper een polis af te sluiten.