Vergelijken

Rol van het Waarborgfonds Motorverkeer bij ontbreken autoverzekering

  • Gepubliceerd op 16-04-2014

Er zijn nog altijd mensen die in Nederland zonder autoverzekering rondrijden in een auto. Als er dan met de onverzekerde auto schade ontstaat bij een derde, dan kan er door het ontbreken van een autoverzekering geen schade worden geclaimd bij een verzekeraar. In dergelijke situaties kan het Waarborgfonds Motorverkeer echter wel een belangrijke rol spelen. Het fonds richt zich namelijk op consumenten die door een ongeluk met bijvoorbeeld een auto schade hebben geleden, maar waarbij de schade niet verhaald kan op worden op een verzekeraar vanwege het ontbreken van een autoverzekering.

Het Waarborgfonds vergoedt uitsluitend schade door een motorvoertuig. Indien er bijvoorbeeld sprake is geweest van vandalisme, dan kan er geen beroep worden gedaan op het Waarborgfonds. De schade kan worden vergoed indien de andere partij geen autoverzekering heeft afgesloten, maar ook als een auto na een ongeval is doorgereden of als een auto of ander motorvoertuig is gestolen.

Er dient uiteraard wel bewijs geleverd te worden om met succes een beroep te doen op het fonds. Daarnaast gelden nog een aantal voorwaarden. De schade moet bijvoorbeeld in Nederland zijn ontstaan en de schade is aantoonbaar door een ander motorvoertuig veroorzaakt. Daarnaast moet er een proces-verbaal van de politie getoond worden. Het indienen van een claim kan online gedaan worden, waarbij een aantal gegevens ingevuld dienen te worden. In bepaalde situaties wordt er rekening gehouden met een eigen risico. Bijvoorbeeld als er in een verkeerssituatie schade is ontstaan door toedoen van een onbekend voertuig. Het eigen risico bedraagt in dat geval 250 euro.