Vergelijken

Opzeggen autoverzekering door verzekeraar bij veel schadeclaims

  • Gepubliceerd op 09-07-2014

Het te vaak indienen van een schadeclaim bij de verzekeraar kan leiden tot een rechtmatige opzegging van de autoverzekering. Dat blijkt althans uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie Financiële Dienstverlening die onlangs is gedaan. Er speelde een zaak waarbij een verzekerde zeven keer in een aantal jaren een claim voor schade indiende bij de verzekeraar.

De eerste keren trof de verzekerde geen blaam bij het ontstaan van de schade en bij de vijfde en zesde keer dat er schade werd gemeld, was er sprake van ruitschade. De verzekerde was wel schuldig aan de schade die bij de zevende claim werd gemeld aan de verzekeraar. Op dat moment was de maat voor de verzekeraar vol en werd verteld dat een volgende schademelding zou leiden tot opzegging van de autoverzekering. Het duurde ongeveer een jaar voordat de verzekerde weer overging tot melding van schade, waar de verzekerde overigens zelf schuld aan had.

De verzekeraar nam daarop de opzegtermijn in acht en besloot de autoverzekering op te zeggen. Voordat de verzekering ten einde kwam, werd er nogmaals een schadeclaim ingediend voor schade die buiten de schuld van de verzekerde was veroorzaakt.

De zaak kwam voor bij de geschillencommissie doordat de verzekerde het er niet mee eens was dat de verzekeraar de autoverzekering had stopgezet. De geschillencommissie stelde de verzekeraar echter in het gelijk. Te vaak schadeclaims indienen kan een grond van opzegging zijn en de opzegtermijn is door de verzekeraar in acht genomen. De autoverzekering is op basis van de uitspraak terecht stopgezet.