Vergelijken

Oudere bestuurders hebben hoger risicoprofiel bij autoverzekering

  • Gepubliceerd op 20-08-2014

Er wordt in het nieuws regelmatig aandacht besteed aan de hoogte van de premie en de leeftijd van bestuurders die een autoverzekering willen afsluiten. Ook is bekend dat er verzekeraars zijn die ouderen vanaf een bepaalde leeftijd weigeren. De verzekeraars stellen zich op het standpunt dat oudere bestuurders die de leeftijd van ongeveer 70 jaar bereiken een extra hoog risicoprofiel hebben.

Het extra hoge risicoprofiel is een van de redenen waarom verzekeraars minder snel geneigd zijn om oudere bestuurders toe te laten tot de autoverzekering. Als de oudere bestuurder al wordt toegelaten, dan gaat dat veelal gepaard met een extra hoge premie. Het maakt het voor de groep ouderen extra lastig om over te stappen naar een andere verzekeraar.

De ANBO is de bond voor ouderen en deze geeft aan zich in te zetten om discriminatie aan te pakken als er sprake is van weigering op basis van leeftijd voor schadeverzekeringen, zoals de autoverzekering. Er worden op actieve basis al gesprekken gevoerd met meerdere verzekeraars. Overigens is het de ANBO al wel duidelijk geworden dat de verzekeringsbranche aan het anticiperen is op ouderen die steeds langer fit en gezond blijven.

Degene die wil overstappen naar een andere autoverzekering doet er verstandig aan om alle mogelijkheden zorgvuldig met elkaar te vergelijken. Kijk naar het beleid van de verzekeraars en naar de voorwaarden die gelden. Uiteraard kan altijd online de premie van de autoverzekering worden berekend om zo expliciet inzicht te krijgen in de hoogte van de kosten van de autoverzekering bij de betreffende verzekeraar.