Vergelijken

Markt voor autoverzekeringen krimpt dit jaar

  • Gepubliceerd op 12-11-2014

Er is dit jaar sprake van een krimp op het gebied van schadeverzekeringen en opvallend is dat de grootste krimp in 2014 verwacht wordt op het gebied van autoverzekeringen. Vorig jaar was er al sprake van een krimp, maar die zal naar verwachting aan het einde van dit jaar groter zijn geworden. Er wordt overigens voor volgend jaar wel weer een groei verwacht als er gekeken wordt naar het volume in premies. Dat de markt verder is ingekrompen en zeker op het gebied van autoverzekeringen heeft onder meer te maken het uitblijven van economisch herstel.

De informatie dat de grootste krimp dit jaar te zien zal zijn bij autoverzekeringen als er naar schadeverzekeringen wordt gekeken, komt uit het nieuwe Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 van de Baken Adviesgroep. In het rapport zijn uitgebreide analyses te vinden en wordt er ingegaan op trends en ontwikkelingen. De krimp in autoverzekering heeft zowel betrekking op personenwagens als op bedrijfswagens.

Uit de gegevens van het switchmonitor onderzoek is gebleken dat bijna 25 procent van de opzeggers van een autoverzekering dat heeft gedaan doordat de auto de deur uit werd gedaan. Verder blijkt uit het onderzoek dat degene die naar een andere verzekeraar zijn overgestapt dat vooral heeft gedaan vanwege een lagere premie. Maar liefst 70 procent van de overstappers heeft een lagere premie als reden opgegeven om de bestaande verzekering op te zeggen en over te stappen. In elk geval zijn de vooruitzichten voor het volgend jaar met betrekking tot de markt voor schadeverzekeringen wat gunstiger dan nu het geval is.