Vergelijken

Premie autoverzekering betalen aan de hand van aantal kilometers

  • Gepubliceerd op 25-03-2015

Het concept dat de premie autoverzekering onder meer aan de hand van het aantal te rijden kilometers per jaar kan worden vastgesteld bestaat al enige tijd. Nu is dat concept echter in Amerika nog verder ontwikkeld, waarbij er op basis van de daadwerkelijk gereden kilometers een premie wordt vastgesteld. MetroMile is de verzekeraar die dat mogelijk maakt in Amerika.

Om het aantal exacte kilometers vast te kunnen stellen, wordt er van big data gebruik gemaakt en moet er bij de verzekerde een apparaatje in de auto worden geplaatst en aangesloten worden op de OBDII poort. Alle informatie over het rijgedrag van de verzekerde wordt vervolgens naar een centrale server verstuurd. Daarbij worden overigens niet alleen het exact gereden aantal kilometers opgeslagen, maar geldt dat ook andere informatie over het rijgedrag beschikbaar komt.

Het gaat daarbij onder meer om de acceleratie, maar ook om het remgedrag van de bestuurder in de auto. Alle gegevens die naar de server zijn verzonden worden geanalyseerd en aan de hand daarvan kan de premie autoverzekering worden vastgesteld.

De verzekeraar is er uiteraard alles aan gelegen om schade te voorkomen. Dat is ook een reden waarom de informatie over het rijgedrag ook inzichtelijk wordt gemaakt voor de verzekerde. Er worden dan ook tips gegeven aan de verzekerde om nog beter te kunnen deelnemen aan het verkeer en het risico op schade zoveel mogelijk te beperken. Het online dashboard geeft de bestuurder inzage in de gegevens die aan de hand daarvan het rijgedrag kan aanpassen.